Heving av bil ved motorhavari etter kjøp

Bilde av en bilmotor som er havarert

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Et motorhavari er en alvorlig feil som kan oppstå etter bilkjøp, og vil ofte utgjøre en vesentlig mangel som kan gi grunnlag for heving. I denne artikkelen vil vi se på muligheten for å heve bilkjøpet ved motorhavari etter kjøp.

Heving i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Ved kjøp av bil fra en forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven, mens kjøp mellom privatpersoner er regulert av kjøpsloven. Begge lovene gir kjøperen rett til å heve kjøpet dersom det foreligger en mangel ved bilen som ikke er avtalt mellom partene, og mangelen er alvorlig (såkalt vesentlig eller ikke-uvesentlig ved forbrukerkjøp).

Les om heving av bil som har kollisjonsskade.

Motorhavari som mangel

Et motorhavari vil anses som en mangel i lovens forstand, dersom det ikke er avtalt at bilen selges med en kjent motorfeil. Motorhavari kan skyldes en rekke årsaker, som fabrikasjonsfeil, slitasje eller dårlig vedlikehold.

Hvis årsaken til motorhavariet er en feil som selgeren burde ha kjent til eller opplyst om, og som kjøperen ikke har akseptert, kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Det samme gjelder for skjulte feil som forelå ved overleveringen men som først viste seg senere. Typisk er en skadet registerreim som ryker etter overleveringen.

Vilkår for heving

For at kjøperen skal kunne heve kjøpet på grunn av motorhavari, må flere vilkår være oppfylt:

  • Motorhavariet må skyldes feil eller mangel ved bilen.
  • Mangelen må være vesentlig – eller ikke-uvesentlig dersom du har kjøpt den fra en forhandler.
  • Du må reklamere innenfor reklamasjonsfristene.
  • Selger nekter å rette mangelen, eller klarer ikke å rette mangelen uten at det er til for stor byrde for kjøper.

Hvis disse vilkårene er oppfylt, kan kjøperen kreve heving av kjøpet. Heving innebærer at partene går tilbake til situasjonen før kjøpet og at kjøpesummen blir refundert.

Reklamasjonsfrister

Forbrukerkjøpsloven regulerer reklamasjonsretten ved kjøp av bil fra forhandler, og kjøpsloven ved kjøp fra en privatperson. Reklamasjonen bør inneholde en beskrivelse av problemet og hva du ønsker som en løsning, for eksempel reparasjon, prisavslag, heving av kjøpet, eller erstatning. For å ikke tape retten til å gjøre en mangel gjeldende, er det viktig at du reklamerer i tide.

Kjøpsloven opererer med to reklamasjonsfrister som du må forholde deg til – en absolutt og en relativ. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig. Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Kjøpsloven definerer ikke eksakt hva som menes med “rimelig tid,” men etter rettspraksis bør det være reklamert innen 2-3 måneder

Forbrukerkjøpsloven har også to frister du må forholde deg til – en absolutt og en relativ frist. Du må reklamere innenfor en absolutt frist på fem år. Samtidig er det viktig å merke seg at det løper en relativ frist, som gjør at du mister retten din dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid. Denne relative fristen løper fra det tidspunktet da du som forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det fremgår av forbrukerkjøpsloven at rimelig tid aldri er mindre enn to måneder etter at kjøperen oppdaget mangelen. Men den kan også være lengre.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Hvis du opplever motorhavari etter bilkjøp og vurderer å heve kjøpet, kan det være lurt å kontakte en advokat. Det vil selvsagt også lønne seg å ta kontakt med en med erfaring innen bilkjøp og forbrukerrett. Bilforsikringen dekker advokatutgiftene med unntak av en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!