Heve kjøp av båt?

Båt

Sist oppdatert 14. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hvis du har kjøpt en båt og oppdager alvorlige mangler eller feil, kan du ha rett til å heve kjøpet. Dette innebærer at du som kjøper kan kreve å få pengene tilbake, og selger må ta båten tilbake. For å kunne heve kjøpet, må mangelen eller feilen som hovedregel være vesentlig.

Grunnlag for heving

For å ha rett til å heve et båtkjøp, må du kunne påvise at det foreligger en mangel eller feil ved båten. Det vil normalt foreligge en mangel dersom båten avviker fra det som er avtalt eller forutsatt mellom deg og selger. Dette kan være konstruksjonsfeil, skjulte skader eller andre forhold som gjør at båten ikke oppfyller de kravene som er avtalt mellom kjøper og selger.

Mangelen må kunne karakteriseres som vesentlig.

Forbrukerkjøpsloven og heving

Ved kjøp av båt fra en forhandler eller næringsdrivende, reguleres kjøpet av forbrukerkjøpsloven. I henhold til forbrukerkjøpsloven har du rett til å heve kjøpet dersom det foreligger en mangel, og denne ikke er uvesentlig.

Selger har imidlertidig rett til å forsøke å rette manglene. Dersom mangelen ikke blir rettet av selger kan du kreve heving.

Kjøpsloven og heving

Ved privatkjøp av båt, reguleres kjøpet av kjøpsloven. Kjøpsloven gjelder dersom du kjøper båten av en privatperson, og ikke av en forhandler.

Heving av kjøpet krever etter kjøpslovens regler at mangelen er vesentlig. Det er også et krav om at båtkjøper har reklamert innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Hvorvidt mangelen kan sies å være vesentlig vil bero på en helhetlig vurdering i det enkelte tilfelle, på bakgrunn av hva som er avtalt mellom deg og selger, og omstendighetene rundt kjøpet.

Reklamasjon og krav om heving

For å kunne kreve heving av kjøpet, må kjøperen reklamere til selger innen rimelig tid. Denne fristen løper fra det tidspunkt du som kjøper oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den. Hva som regnes som rimelig tid vil variere fra sak til sak.

Du må også overholde den absolutte reklamasjonsfristen på to eller fem år. Hvilken frist som gjelder er avhengig av om kjøpet går under kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjonen bør inneholde en beskrivelse av mangelen og et krav om heving av kjøpet. Det anbefales at reklamasjonen fremsettes skriftlig til selger, slik at du har dokumentasjon på at det er reklamert i tide.

Dersom du ikke reklamerer i tide mister du din rett til å heve kjøpet av båten.

Forhandlinger og eventuell tvist

Dersom selger ikke aksepterer kravet om heving, kan det være nødvendig å søke juridisk bistand for å løse tvisten. Det er viktig å samle all relevant dokumentasjon, som kontrakt, kommunikasjon og eventuelle takstrapporter.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Forsikringen på båten har rettshjelpsdekning som dekker advokatutgiftene, minus en egenandel.

Kilder

Oppsummering

For å heve et båtkjøp på grunn av alvorlige mangler eller feil, må du som kjøper kunne påvise at mangelen er vesentlig. Du må påvise at mangelen har betydning for båtens bruk eller verdi. Du må reklamere til selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget og kreve heving av kjøpet. Dersom selger ikke aksepterer kravet, kan det være nødvendig å kontakte en advokat som kan bringe saken inn for Forliksrådet eller Forbrukerrådet.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!