Hva er selgers rettigheter ved salg av bruktbil?

Bilde av en brukt bil

Sist oppdatert 20. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Selv om fokuset ofte ligger på kjøpers rettigheter når det gjelder bilkjøp, er det viktig å huske at selgere også har rettigheter. I denne artikkelen vil vi se nærmere på selgers rettigheter ved salg av bruktbil i Norge.

Selge bilen “som den er”

Selgere kan kreve å selge bilen “som den er”, dette anbefales, men det må selvsagt være avtalt med kjøperen. Dersom kjøper ikke går med på dette anbefales det at man finner en annen kjøper. Å selge bilen “som den er” betyr at selgeren ikke påtar seg ansvar for eventuelle mangler som måtte oppstå etter salget. Kjøper aksepterer en viss grad av risiko tilknyttet påregnelige mangler, som det enten er opplyst om eller ikke.

Imidlertid må selgeren fremdeles gi korrekte og fullstendige opplysninger om bilens tilstand og historikk, og selger kan ikke fraskrive seg ansvar for skjulte mangler som er kjent for selger, men ikke opplyst til kjøper. Det samme gjelder dersom det er tale om svært alvorlige mangler.

Retten til å kreve betaling

Selger har rett til å kreve betaling for bilen i henhold til avtalen som er inngått med kjøperen. Dette inkluderer å kunne kreve forskuddsbetaling, dersom dette er avtalt. Videre har selger rett til å holde tilbake vognkortet og eventuelt heve avtalen dersom kjøper unnlater å betale som avtalt.

Selger kan heve avtalen som følge av forsinket betaling dersom kjøperens kontraktbrudd regnes som vesentlig. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selger har fastsatt.

Rett til å kreve erstatning ved mislighold

Hvis kjøperen misligholder avtalen, for eksempel ved å ikke betale eller hente bilen, har selger rett til å kreve erstatning. Erstatningskravet kan omfatte tapte renteinntekter, kostnader ved oppbevaring av bilen og eventuelle merkostnader ved å selge bilen til en annen kjøper. Tapet må være en følge av kjøpers mislighold.

Rett til å heve salget ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper misligholder avtalen, har selger i visse tilfeller rett til å heve salget. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom kjøper unnlater å betale innen en avtalt frist eller hvis kjøper ikke henter bilen som avtalt. For å kunne heve må kontraktsbruddet regnes som vesentlig.

Selger må imidlertid gi kjøper rimelig tid til å oppfylle sine forpliktelser før heving kan skje. Selger kan ikke heve mens denne tilleggsfristen løper. Dette gjelder ikke dersom kjøper har opplyst om at han ikke vil oppfylle innen den gitte fristen. Selger kan da heve.

Oppsummering

Selgere av bruktbiler har en rekke rettigheter som beskytter dem i transaksjonen. Det er viktig for selgere å kjenne til disse rettighetene og sørge for at de blir ivaretatt i salgsprosessen. Ved å følge loven og inngå klare avtaler med kjøperen, kan selgere minimere risikoen for konflikter og misforståelser i etterkant av salget.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!