Heve kjøpet ved funn av fukt i campingvogn?

Campingvogn

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Fuktproblemer i en campingvogn kan være både kostbare og tidkrevende å reparere. Hvis du har kjøpt en campingvogn og senere oppdager fuktproblemer, er det viktig å vite hvilke rettigheter du har og hvordan du kan gå frem for å heve kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Ved kjøp av campingvogn gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, avhengig av om selger er en næringsdrivende eller en privatperson. Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen bedre rettigheter enn kjøpsloven, så det er viktig å vite hvilken lov som gjelder i ditt tilfelle.

Ved funn av fukt i campingvognen kan du kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet dersom vognen har en mangel.

Forbrukerkjøp

Forbrukerkjøpsloven gjelder der kjøper er forbruker, og selger opptrer i næringsvirksomhet. Dersom du kjøper campingvogn av en forhandler gjelder altså forbrukerkjøpsloven. Du regnes som forbruker dersom vognen kjøpes til personlig bruk.

Privat kjøp

Ved kjøp fra en privatperson gjelder kjøpsloven. Rettighetene dine som kjøper er noe svakere enn ved forbrukerkjøp, men du kan fortsatt kreve retting eller prisavslag ved mangel. Heving av kjøpet er også mulig i noen tilfeller, men kravene for å heve er strengere.

Hvordan gå frem for å heve kjøpet

Først og fremst er det viktig å dokumentere fuktproblemet nøye. Ta bilder, og vurder å få en uavhengig takstmann til å vurdere skadeomfanget. Deretter bør du kontakte selger så raskt som mulig og informere om problemet. Det er viktig at du overholder gjeldende reklamasjonsfrister.
Vær konkret i kommunikasjonen og oppgi hva du ønsker som løsning. Selger har rett til å forsøke å utbedre fuktskadene. Dersom selger ikke svarer eller han ikke klarer å utbedre fuktskadene uten for stor ulempe for deg så vil de andre mangelsbeføyelsene være aktuelle, heriblant heving.

Heving er den mest inngripende mangelsbeføyelsen, og medfører at campingvognen leveres tilbake og at du får pengene tilbake fra selgeren. Det kreves derfor at mangelen er omfattende.

Etter kjøpsloven er kravet at mangelen regnes som “vesentlig”. Mens, etter forbrukerkjøpsloven er kravet at mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Terskelen for å heve er dermed noe lavere i forbrukerkjøp.

Fuktskader er kostbare å utbedre, og vil ofte anses som vesentlige. Fuktskader vil altså kunne gi grunnlag for heving.

Advokathjelp ved kjøp av campingvogn

Dersom du vurderer å heve kjøpet av en campingvogn på grunn av mangler, kan det være lurt å kontakte en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere rettslige skritt eller å forhandle med selgeren. Forsikringen din dekker advokatkostnadene, med unntak av en egenandel

Dersom du og selger ikke kommer til enighet om hevingen, så vil du måtte ta saken videre til forbrukermyndighetene eller til forliksrådet eller domstolen. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene, så det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning for å få saken behandlet i forliksrådet eller eventuelt i retten.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!