Har du reklamasjonsrett på bruktbil?

Bilde av en brukt BMW

Sist oppdatert 12. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Du har reklamasjonsrett ved kjøp av bruktbil. Når du kjøper en bruktbil fra en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet. Denne loven gir deg rettigheter ved feil og mangler og beskytter deg som kjøper. Kjøper du bruktbil fra en privatperson, er det kjøpsloven som regulerer kjøpet.

Reklamasjonsfristene

Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven opererer med en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist.

Den absolutte reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven er fem år etter at du har mottatt bilen. Dette gjelder så lenge feilen ikke skyldes normal slitasje eller feil bruk av bilen. Feilen må ha foreligget ved overlevering, men det kan ofte være at feilen er skjult, eller at det var en latent feil ved bilen som ikke viser seg før senere.

Merk også at det løper en relativ reklamasjonsfrist (rimelig tid) fra man oppdager eller burde ha oppdaget mangelen. Man bør derfor reklamere raskt etter at mangelen oppdages.

Har du kjøpt bil med heftelser?

Ved kjøp av bruktbil fra en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Den absolutte reklamasjonsfristen er her to år etter kjøpet. Også her løper det en relativ frist, der du må gi selger beskjed om at det foreligger en mangel innen rimelig tid etter at den oppdages.

Ellers er lovene skåret over samme lest, men forbrukerkjøpsloven gir kjøper noe mer beskyttelse enn kjøpsloven. Bakgrunnen for dette er at forbrukeren gis et sterkere vern mot den næringsdrivende part.

Reklamasjonsprosessen

Du reklamerer ved å sende en skriftlig melding til selgeren. I prinsippet kan du også reklamere muntlig, men av bevishensyn er dette ikke å anbefale. Reklamasjonen skal gi selger informasjon om hva slags mangel som foreligger, og hva du eventuelt krever, for eksempel heving.

Selgeren har rett til å forsøke å ordne opp i manglene, selv om kjøperen ikke krever dette. I praksis kan selgeren da forsøke å rette feilen et par ganger, såfremt dette ikke er til vesentlig ulempe for kjøperen.

Krav i reklamasjonen

I forbindelse med en reklamasjon er det flere krav du kan fremsette:

  • Retting eller omlevering
  • Prisavslag
  • Heving
  • Erstatning

Retting eller omlevering innebærer at selgeren enten utbedrer feilen eller leverer en ny, tilsvarende bil.
Prisavslag betyr at du får et avslag i kjøpesummen som tilsvarer verdireduksjonen på grunn av feilen eller kostnaden for å reparere bilen.
Heving innebærer at du kan heve kjøpet og få tilbake kjøpesummen, mens selgeren får tilbake bilen.
Erstatning betyr at du kan kreve økonomisk dekning for de økonomiske tapene du har hatt som følge av feilen eller mangelen.

Hvis selgeren ikke er enig i at det foreligger en mangel eller ikke vil imøtekomme kravet ditt, er det viktig å følge opp saken. Det mest praktiske er å bringe saken inn til forliksrådet eller domstolen.

Uriktige eller tilbakeholdte opplysninger

Selgeren må informere om alle kjente feil og mangler ved bilen. Hvis selgeren har holdt tilbake informasjon om feil som de visste om eller burde ha visst om, kan du reklamere på grunnlag av manglende eller uriktige opplysninger. I slike tilfeller er det viktig å kunne bevise at selgeren visste om feilen.

Konklusjon

Ja, du har reklamasjonsrett ved kjøp av bruktbil. Dette gjelder uansett om det er snakk om kjøp fra privatperson eller en forhandler. Det er også viktig å reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!