Heving ved skjulte feil og mangler på bil (guide)

En bil med skjulte feil

Sist oppdatert 19. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hva er skjulte feil og mangler?

Skjulte feil og mangler er problemer eller defekter ved en bil som ikke var synlige eller kjente på kjøpstidspunktet. Disse feilene kan føre til at bilen ikke samsvarer med det som var avtalt, eller at den har en lavere verdi enn forventet. Dersom skjulte feil og mangler oppdages etter kjøp, kan kjøperen ha rett til å heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, avhengig av omstendighetene. For at du skal ha rett på heving, prisavslag eller erstatning, er det et krav om at feilen, eller årsaken til feilen som senere viste seg, var til stede da du tok over bilen.

Når kan du heve kjøpet på grunn av skjulte feil og mangler?

For å kunne heve kjøpet på grunn av skjulte feil og mangler, må følgende vilkår være oppfylt:

 1. Feilen må være en mangel i henhold til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Hvilken lov som skal følges vil være avhengig av partsforholdet.
 2. Mangelen må være vesentlig (eller ikke uvesentlig i forbrukerkjøp). Dette betyr at feilen må være av en slik art eller et slikt omfang at den gir kjøperen en god grunn til å heve kjøpet.
 3. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget – omtrent to måneder. Det er i tillegg en absolutt reklamasjonsfrist på 2 eller 5 år avhengig av partsforholdet. Sistnevnte frist gjelder forbrukerkjøp.

Dersom du ikke reklamerer innenfor fristene ovenfor, mister du retten din til å gjøre mangelen gjeldende. Du vil likevel ikke miste retten din til dette dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved bilen i lenger tid.

Fremgangsmåte for å heve kjøpet

Hvis du oppdager en skjult feil eller mangel på bilen og ønsker å heve kjøpet, bør du følge denne fremgangsmåten:

 1. Reklamer skriftlig til selgeren så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget. Det er viktig å beskrive mangelen tydelig og informere selgeren om at du ønsker å heve kjøpet.
 2. Samle dokumentasjon på mangelen, for eksempel ved å ta bilder, innhente skriftlige uttalelser fra fagfolk eller innhente pristilbud på utbedring.
 3. Gi selgeren en rimelig frist for å svare på reklamasjonen. Dersom selgeren ikke aksepterer hevingen, kan du vurdere å søke juridisk rådgivning eller kontakte Forbrukerrådet for veiledning og hjelp i saken.

Advokathjelp

Dersom du havner i denne situasjonen så er det greit å vite at bilforsikringen dekker advokathjelpen. Du betaler bare en egenandel. Det er viktig å benytte seg av en spesialisert advokat, for eksempel den advokaten som har skrevet fagboken på området.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!