Advokatutgifter

Sist oppdatert 24. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom man havner i en tvist om bil er det greit å vite at en vanlig boligforsikring, båtforsikring eller forsikring for annet kjøretøy har en rettshjelpsforsikring inkludert. Dette er den vanlige ansvarsforsikringen, det er ikke nødvendig å ha tegnet ekstra kaskoforsikring.

En slik type ansvarsforsikring, gjelder altså for konflikter etter kjøp og salg av kjøretøy.

Dekningen av forsikringen din varierer noe fra et forsikringsselskap til et annet. Det vanligste er en fast egenandel på rundt 4000 kroner, med en maksgrense på 100 000 kroner. For kostnader som går utover den faste egenandelen på 4000 kroner, får man dekket 80 % av sakskostnadene opp til den tidligere nevnte maksgrensen. Det er altså kun de resterende 20 % av sakskostnadene du blir nødt til å betale selv.

I det øyeblikket konflikten du er i anses å være en tvist, kan du gjøre krav på dekning fra forsikringsselskapet ditt. Det anses å være en tvist når kjøper har kommet med et krav, og selger har avvist dette kravet. Dette vil forsikringsselskapet kreve at du kan dokumentere. For å dokumentere dette vil både e-post og tekstmeldinger, som viser at kjøper har kommet med et krav som selger har avvist, være godkjent i denne sammenheng.

Vi som advokater vil alltid ta kontakt med ditt forsikringsselskap så raskt som mulig, før vi arbeider noe særlig med saken. Dette gjør vi slik at forsikringsselskapets rettshjelpsdekning blir aktivert.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!