Advokathjelp ved heving av bilkjøp?

Bilkjøp

Sist oppdatert 24. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hvorfor kan det være nødvendig med advokathjelp?

Heving av et bilkjøp kan være en komplisert og tidkrevende prosess, spesielt hvis det er uenighet mellom kjøper og selger om feil og mangler ved bilen. Advokathjelp kan derfor være nyttig for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt og at du får den kompensasjonen du har krav på etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Kjennskap til lover og regler

En advokat som spesialiserer seg innenfor bilkjøp og heving vil ha god kjennskap til de relevante lovene og reglene, som kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at advokaten kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt du har rett til å heve kjøpet, samt hvilke krav du kan stille til selger.

Forhandlinger og konfliktløsning

En advokat kan også bistå deg i forhandlinger med selger og eventuelt deres advokat. Advokaten vil kunne gi deg råd om hvilke argumenter som bør fremlegges og hvordan du best kan dokumentere feil og mangler ved bilen. I tillegg kan advokaten hjelpe til med å finne en minnelig løsning på konflikten, slik at saken kan løses utenfor rettssystemet.

Representasjon i retten

Hvis saken må bringes for retten eller forliksrådet, vil advokaten kunne representere deg og ivareta dine interesser. Dette kan øke sjansene for et vellykket utfall og sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Hva koster advokathjelp?

Prisen for advokathjelp varierer avhengig av advokatens erfaring og omfang av saken. Noen advokater tilbyr en gratis førstekonsultasjon, hvor de vurderer saken og gir en anslag på kostnadene. Det kan også være mulig å avtale en fast pris for saken eller en pris basert på timepris.

Finansiering av advokathjelp

Det finnes flere måter å finansiere advokathjelp på. Alle bilforsikringer har rettshjelpsforsikring. Dette kan dekke kostnadene ved advokathjelp i saker som heving av bilkjøp, minus en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!