Kan du heve kjøp av motorsykkel?

Bilde av en motorsykkel som skal leveres tilbake etter heving

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når man kjøper en motorsykkel, forventer man at den fungerer som den skal og er i samsvar med beskrivelsen som ble gitt før kjøpet. Men hva om det oppstår problemer med motorsykkelen, og den har mangler som ikke var avtalt? Kan man heve kjøpet? I denne artikkelen vil vi se på hvordan kjøpslovene håndterer slike situasjoner.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

I Norge er kjøp av motorsykkel regulert av to lover, avhengig av om selgeren er en forhandler eller en privatperson. Dersom motorsykkelen er kjøpt fra en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Kjøp fra en privatperson er regulert av kjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren rettigheter dersom varen har mangler som ikke var avtalt. Det innebærer at hvis motorsykkelen har en mangel, har kjøperen rett til å reklamere. Reklamasjonsfristen er på to år etter at kjøperen har overtatt motorsykkelen, eller fem år hvis motorsykkelen er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

For å kunne heve kjøpet av en motorsykkel, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Mangelen må være ikke uvesentlig.
  • Reklamasjonen må være sendt innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.
  • Selgeren må ha fått en rimelig mulighet til å rette opp mangelen.

Kjøpsloven

For kjøp av motorsykkel mellom privatpersoner er det kjøpsloven som gjelder. Reklamasjonsreglene er skåret over samme lest som forbrukerkjøpsloven, men med litt svakere rettigheter. Retten til å heve kjøpet krever her at mangelen er vesentlig, og at reklamasjonen er sendt innen rimelig tid, og at selger har fått høve til å rette mangelen et par ganger.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Dersom du vurderer å heve kjøpet av en motorsykkel på grunn av mangler, kan det være lurt å kontakte en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere saken og forhandle med selgeren. Alle forsikringsselskaper tilbyr juridisk bistand som en del av forsikringsavtalen, ved at de betaler salæret til den advokaten du har valgt.

crackthunder.com

fullwarezcracks.com

techiedownloads.com

usecrack.com

imagerocket.net

techbytecode.com

pspdev.org

takwin.info

in-kahoot.com

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!