Hva slags rettigheter gir forbrukerkjøpsloven ved bilkjøp?

Bilkjøp

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Forbrukerkjøpsloven regulerer forholdet mellom forbrukere og næringsdrivende ved kjøp av varer, og gir kjøperen en rekke rettigheter ved bilkjøp. Denne loven gjelder for både nye og brukte biler og beskytter forbrukeren mot feil og mangler ved kjøretøyet. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir ved bilkjøp.

Reklamasjonsrett

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen rett til å reklamere dersom det oppdages en mangel ved bilen. Den absolutte reklamasjonsfristen ved kjøp av bil er fem år fra overlevering. For at reklamasjonen ikke kan avvises, må kjøperen også melde fra om mangelen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget.

Rett til utbedring eller omlevering

Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Å rette bilen er også er rettighet selger har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger. Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Les om kontraktsbrudd ved bilkjøp.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke utbedres, eller omlevering ikke er aktuelt, kan kjøperen kreve et prisavslag. Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving av kjøpet

Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen er ikke uvesentlig. Ved heving av kjøpet skal kjøperen returnere bilen, og selgeren skal refundere kjøpesummen.

Erstatning

I visse tilfeller kan kjøperen ha rett til erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen ved bilen. Dette kan inkludere utgifter til leiebil eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen.

Advokathjelp

Bilforsikringen dekker advokathjelp gjennom en såkalt rettshjelpsdekning. Alle bilforsikringer har dette. En advokat kan bistå med å bringe saken inn for forliksrådet eller domstolen.

Kilder

crackthunder.com

fullwarezcracks.com

techiedownloads.com

usecrack.com

imagerocket.net

techbytecode.com

pspdev.org

takwin.info

in-kahoot.com

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!