Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved kjøp av bil?

Bilde av en audi

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Introduksjon

Kjøpsloven regulerer avtaler om kjøp når ikke det er en forbruker som kjøper fra en forhandler. Når det gjelder bilkjøp mellom private, er kjøpsloven dermed den viktigste kilden til informasjon om rettighetene dine som kjøper. Denne artikkelen vil se på noen av de sentrale rettighetene som kjøpsloven gir ved kjøp av bil.

Retten til å reklamere

En av de viktigste rettighetene kjøpsloven gir deg som bilkjøper, er retten til å reklamere. Dette innebærer at dersom bilen har en mangel, kan du klage til selgeren og be om retting eller omlevering. Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen – omtrent to måneder.

Retting og omlevering

Etter å ha reklamert, har du som kjøper rett til at selgeren retter mangelen uten unødig opphold og uten kostnad for deg. Dersom retting ikke er mulig eller ikke blir utført innen rimelig tid, kan du kreve omlevering. Omlevering innebærer at selgeren må levere en tilsvarende bil uten mangler.

Prisavslag og heving

Hvis verken retting eller omlevering er mulig, eller hvis selgeren ikke gjør dette innen rimelig tid, kan du som kjøper kreve prisavslag eller heving av kjøpet. Prisavslaget skal svare til mangelens betydning for deg. Heving av kjøpet innebærer at avtalen opphører, og du får tilbakebetalt kjøpesummen mot å returnere bilen til selgeren.

Erstatning

Utover rettighetene nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Erstatning kan omfatte utgifter til retting av mangelen og andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Forbrukerkjøpsloven og bilkjøp

Forbrukerkjøpsloven gir ytterligere beskyttelse for forbrukere ved bilkjøp. Denne loven gjelder for kjøp av varer, inkludert biler, til forbrukere fra næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven inneholder mange av de samme rettighetene som kjøpsloven, men gir også noen forbedrede rettigheter for forbrukere.

Kilder

crackthunder.com

fullwarezcracks.com

techiedownloads.com

usecrack.com

imagerocket.net

techbytecode.com

pspdev.org

takwin.info

in-kahoot.com

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!