Hvordan klager du på bilkjøpet?

En bil kjøpt hos Volvo

Sist oppdatert 18. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når du kjøper en bil og oppdager feil eller mangler, kan det være nødvendig å klage på bilkjøpet. Her er en trinnvis veiledning om hvordan du klager på bilkjøpet:

Hvordan klager du på bilkjøpet?

Klageprosessen kan være litt komplisert, men det er viktig å følge riktig prosedyre for å sikre at du får den hjelpen du trenger.

1. Sjekk dine rettigheter

Det første du må gjøre er å sjekke hvilke rettigheter du har etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, avhengig av om du kjøpte bilen av en privatperson eller forhandler.

Dersom bilen er kjøpt av en privatperson og og selger er en forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven.

Kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende, er regulert av kjøpsloven. Kjøpsloven regulerer også kjøp der næringsdrivende kjøper noe fra en forbruker.

Lovverket gir deg visse rettigheter ved feil og mangler, inkludert rett til reklamasjon, heving av kjøp, retting, omlevering, prisavslag og erstatning.

2. Samle dokumentasjon

For å klage på bilkjøpet, er det viktig å samle all relevant dokumentasjon. Dette kan inkludere kjøpekontrakten, servicehistorikk, korrespondanse med selger, og eventuelle tekniske rapporter eller uttalelser fra mekanikere som beskriver feilene eller manglene. Ta bilder og videoer av problemene og skriv et detaljert dokument der du beskriver manglene ved bilen.

3. Ta kontakt med selger

Når du har samlet all nødvendig dokumentasjon, bør du ta kontakt med selgeren for å informere dem om problemene og gi dem muligheten til å rette opp i feilene. Det er viktig å holde kommunikasjonen skriftlig, slik at du har bevis for korrespondansen.

4. Send en reklamasjon

Hvis selgeren ikke er villig eller i stand til å løse problemet, bør du sende en mer formell reklamasjon. En reklamasjon er en skriftlig klage der du beskriver feilene og manglene, og hvilke rettigheter du ønsker å benytte deg av. Reklamasjonen bør sendes til selgeren innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget.

Det er også noen reklamasjonsfrister som det er viktig å overholde:

 • Forbrukerkjøp: Hovedregelen er at du må reklamere innen to år fra du overtok bilen. Hvis bilen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen på fem år. Reklamasjonen må være sendt innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen
 • Kjøpsloven: Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen – omtrent to måneder. Kjøpsloven opererer altså med to reklamasjonsfrister som du må forholde deg til – en absolutt og en relativ.

Dersom du ikke reklamerer innen de gitte fristene, kan du miste reklamasjonsretten din. Dette gjelder likevel ikke dersom selger ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved bilen i lenger tid.

Dine rettigheter ved reklamasjon:

Det er flere mangelsbeføyelser du kan kreve ved en reklamasjon grunnet mangler på bilen.

 • Retting eller omlevering: Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostnader. Å rette bilen er også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om kjøperen ikke krever det. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.
  • Kjøpsloven: For å kreve retting er det tilstrekkelig at det foreligger en mangel ved bilen. Ved omlevering er det imidlertid et krav om at mangelen regnes som “vesentlig”.
  • Forbrukerkjøpsloven: For å kreve retting er det tilstrekkelig at det foreligger en mangel ved bilen. Ved omlevering er det imidlertid et krav om at mangelen regnes som “ikke-uvesentlig”
 • Prisavslag: Dersom mangelen ikke utbedres innen rimelig tid, eller omlevering ikke er aktuelt, kan kjøperen kreve et prisavslag. Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.
 • Heving av kjøpet: Heving innebærer at avtalen opphører, og du får tilbakebetalt kjøpesummen mot å returnere bilen til selgeren.
  • Kjøpsloven: For å kunne heve kjøpet må mangelen regnes som “vesentlig”. Du må også gi selger melding om heving innen rimelig tid, etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
  • Forbrukerkjøpsloven: Kjøperen kan kreve å heve kjøpet, så lenge mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Dette vesentlighetskravet innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir forbrukeren rett til å heve.
 • Erstatning: I visse tilfeller kan kjøperen ha rett til erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen ved bilen. Dette kan inkludere utgifter til leiebil eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. En kjøpers rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem.

5. Vurder rettslige skritt

Dersom ingen løsning er oppnådd etter å ha fulgt de ovennevnte trinnene, kan det være nødvendig å vurdere rettslige skritt. Det kan være lurt å konsultere en advokat med erfaring innen bilrett og forbrukerrettigheter for å få råd om hvordan du bør gå frem. Advokaten kan vurdere saken din og gi deg veiledning om dine juridiske alternativer, inkludert muligheten for å gå til Forbrukertvistutvalget (FTU) eller ta saken til domstolene.

6. Sivilrettslig søksmål

Hvis alle andre alternativer er uttømt og du ikke har fått tilfredsstillende resultater, kan du vurdere å ta saken til forliksrådet eller domstolen. Husk at bilforsikringen dekker mesteparten av advokatkostnadene.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!