Har du solgt bil og kjøper klager?

Ødelagt bil som bør klages på

Sist oppdatert 24. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Å selge en bil kan være en komplisert prosess, spesielt hvis kjøperen opplever problemer etter salget og ønsker å klage. Som selger er det viktig å kjenne til dine rettigheter og plikter i slike situasjoner. Denne artikkelen vil gi deg en oversikt over hvordan du skal håndtere klager fra kjøper etter at du har solgt en bil.

1. Forstå lovgivningen

Det er viktig å være klar over lovgivningen som regulerer bilkjøp, og da spesielt forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder ved salg av varer til forbrukere, mens kjøpsloven gjelder ved salg mellom næringsdrivende og mellom private parter. Lovene inneholder bestemmelser om selgers ansvar for mangler og feil, samt kjøpers rett til å klage.

2. Vurder om klagen er berettiget

Når kjøper klager, bør du vurdere om klagen er berettiget. Dette innebærer å vurdere om bilen hadde mangler ved salgstidspunktet og om du som selger har oppfylt dine plikter, for eksempel ved å gi korrekt informasjon om bilens tilstand. Dersom kjøper for eksempel klager på at bilen ikke er i samsvar med det som ble avtalt med dere, vil klagen trolig være berettiget.

3. Kommuniser med kjøper

Det er viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med kjøper. Lytt til kjøpers klage, og prøv å finne en løsning som begge parter kan være fornøyde med. Dette kan for eksempel være en prisavslag, reparasjon av bilen, eller i noen tilfeller heving av kjøpet og tilbakebetaling av kjøpesummen. God kommunikasjon er viktig for å unngå at saken eskalerer.

4. Dokumentasjon

Sørg for å dokumentere all kommunikasjon og eventuelle avtaler som gjøres mellom deg og kjøperen. Dette kan være viktig dersom saken skulle eskalere og det blir nødvendig å involvere juridiske instanser.

5. Privat salg vs. salg gjennom forhandler

Ved privat salg er selgers ansvar for mangler og feil begrenset sammenlignet med salg gjennom forhandler. Som privat selger er du ansvarlig for mangler og feil som du kjente eller burde ha kjent til, og som ikke er opplyst til kjøper. Ved salg gjennom forhandler har kjøper generelt større beskyttelse, og forhandler har et videre ansvar for feil og mangler.

6. Juridisk rådgivning

Hvis du er usikker på dine rettigheter og plikter som selger, eller hvis konflikten med kjøperen eskalerer, kan det være lurt å søke juridisk rådgivning. En advokat spesialisert innen kjøpsrett og forbrukerrett kan hjelpe deg med å forstå lovgivningen og gi deg råd om hvordan du bør håndtere situasjonen.

7. Bruk av tvisteløsningsorganer

Hvis du og kjøperen ikke klarer å bli enige om en løsning, kan det være aktuelt å benytte et tvisteløsningsorgan, som Forbrukerrådet eller Forbrukertvistutvalget. Disse organene kan hjelpe til med å finne en løsning som begge parter kan akseptere, og deres avgjørelser er juridisk bindende.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Advokatutgifter i forbindelse med en tvist der kjøper klager på bilen du har solgt vedkommende dekkes av den bilforsikringen du hadde da bilen ble solgt. Det tilkommer en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!