Har du kjøpt bruktbil med feil?

Bruktbil med feil

Sist oppdatert 14. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Å kjøpe en bruktbil kan være en stor investering, men noen ganger kan det oppstå problemer og feil med bilen etter kjøpet. Dersom du har kjøpt en bruktbil med feil, er det viktig å vite hvilke rettigheter og muligheter du har for å få feilen rettet opp eller heve kjøpet.

1. Reklamasjonsrett ved kjøp av bruktbil

Når du kjøper en bruktbil, har du reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsretten innebærer at du har rett til å klage på feil og mangler ved bilen som ikke var avtalt eller opplyst om ved kjøpet.

Ved reklamasjon gir du beskjed til selgeren om at det foreligger en mangel ved bilen, samt hvilke rettigheter du ønsker å påberope deg som følge av mangelen, eksempelvis erstatning eller heving.

Dersom du ikke reklamerer i tide mister du din rett til å gjøre mangelen gjeldende.

2. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Reklamasjonsretten ved kjøp av bruktbil er regulert av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gjelder for alle typer kjøp, inkludert salg mellom private parter og mellom næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven gjelder kun når du som forbruker kjøper bil av en forhandler. Du regnes som forbruker etter loven dersom du kjøper bilen til privat bruk.

Forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker flere rettigheter enn kjøpsloven, slik som automatisk reklamasjonsrett og rett til kostnadsfri retting eller omlevering.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig (preseptorisk), i den forstand at den ikke kan fravikes ved avtale dersom det er til ugunst for deg som forbruker.

Les om hva du gjør om du har kjøpt en bil med heftelser.

3. Krav ved feil og mangler

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved bilen, har du rett til å kreve retting eller omlevering, prisavslag, erstatning, eller heving av kjøpet. Hva du har krav på vil være avhengig av feilens art og omfang.

Det vil vanligvis foreligge en mangel dersom bilen avviker fra det som var avtalt eller forutsatt på kjøpstidspunktet.

Det er viktig at du holder deg innenfor reklamasjonsfristen for å sikre dine krav ved mangler. Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Hva som regnes for rimelig tid vil variere fra sak til sak. I forbrukerkjøp er aldri denne fristen kortere enn to måneder fra det tidspunkt du som forbruker oppdaget mangelen. En slik minstefrist finnes ikke i kjøpsloven.

Det er verdt å merke seg at det også løper en absolutt reklamasjonsfrist, på to eller fem år, avhengig av om saken går under henholdsvis kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Den absolutte reklamasjonsfristen vil være to år etter kjøpsloven, og fem år etter forbrukerkjøpsloven.

Du må reklamere innenfor både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen. Hvis du reklamerer for sent, kan du miste dine rettigheter til å gjøre mangelen gjeldende.

4. Retting og omlevering

Dersom det foreligger en mangel kan du kreve retting eller omlevering.

Retting innebærer at selgeren utbedrer feilen eller mangelen uten kostnad for deg. Omlevering innebærer at selgeren erstatter bilen med en tilsvarende bil uten feil og mangler. Du kan kreve retting eller omlevering, så lenge gjennomføringen ikke er umulig eller urimelig for selger.

5. Prisavslag og erstatning

Hvis retting eller omlevering ikke er mulig eller er urimelig for selgeren, har du rett til å kreve et prisavslag som står i forhold til feilen eller mangelen. Ved prisavslag får du et forholdsmessig avslag i prisen, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsprisen.

Du kan også kreve erstatning for direkte økonomiske tap du har hatt som følge av feilen eller mangelen, for eksempel utgifter til verksted eller leiebil.

6. Heving av kjøpet

Heving av kjøpet innebærer at du leverer tilbake bilen og får tilbake kjøpesummen, eventuelt med fradrag for din bruk av bilen. Du har rett til å heve kjøpet dersom feilen eller mangelen er vesentlig, og selgeren ikke retter feilen uten for stor ulempe for kjøper eller nekter å rette feilen.

Vilkåret for heving av bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret for å heve etter kjøpsloven er at mangelen er vesentlig. Terskelen er følgelig høyere for å kunne heve et bilkjøp etter kjøpsloven, sammenliknet med forbrukerkjøpsloven.

Ved heving må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

7. Advokathjelp og tvisteløsning

Hvis du og selgeren ikke blir enige om hvordan feilen eller mangelen skal løses så kan det være aktuelt å kontakte advokat. Ved en tvist vil bilforsikringen dekke advokatutgiftene, med unntak av en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!