Heving ved kjøp av kollisjonsskadet kjøretøy (reklamasjon, kjøpsloven)

headlamp, accident, auto

Sist oppdatert 20. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hvis du har kjøpt et kjøretøy som tidligere har vært involvert i en kollisjon og dette ikke har blitt opplyst om ved kjøpet, kan du ha rett til å heve kjøpet, kreve erstatning eller få et prisavslag. Her går vi gjennom noen av de viktigste reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven som kan være aktuelle ved kjøp av bil der selger ikke har opplyst om kollisjonsskade.

Reklamasjon

For å fremme dine krav må du reklamere. Reklamasjon innebærer at du som kjøper gir beskjed til selgeren om at det er en mangel ved kjøretøyet, og at du ønsker å gjøre et krav gjeldende. Før du kan heve kjøpet, kreve erstatning eller få prisavslag, må du reklamere innen en rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette er den relative reklamasjonsfristen.

For forbrukerkjøp er det også en absolutt reklamasjonsfristen på to år etter levering, eller fem år for varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, slik som biler. Etter kjøpsloven er den absolutte fristen to år. Både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen må overholdes for å kunne gjøre ditt krav gjeldende. Du kan da ha rett til heving, erstatning eller prisavslag.

Heving

Heving av kjøpet innebærer at kjøpet blir annullert, og du får tilbakebetalt kjøpesummen mens selgeren tar tilbake kjøretøyet. For å kunne heve kjøpet etter kjøpsloven må mangelen ved kjøretøyet være vesentlig. Etter forbrukerkjøpsloven kreves det at mangelen er “ikke uvesentlig”. Terskelen er dermed litt lavere for å heve ett forbrukerkjøp.

Generelt, vil en mangel kunne regnes som vesentlig dersom den utgjør et markant avvik fra bilens forventbare stand. Avviket må altså være av en viss betydning for deg som kjøper.

Dersom kjøretøyet har vært involvert i en kollisjon og dette ikke ble opplyst ved kjøpet, kan det i mange tilfeller anses som en vesentlig mangel. Det vil senke bilens verdi, fordi en tidligere større kollisjon kan gjøre det mer sannsynlig at bilen på et senere tidspunkt utvikler rust eller andre følgeskader på tross av at skaden er reparert.

Erstatning og prisavslag

Dersom du ikke ønsker å heve kjøpet, kan du i stedet kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidt på grunn av mangelen, eller et prisavslag som tilsvarer mangelen. Erstatning kan for eksempel dekke utgifter til reparasjon dersom den tidligere reparasjonen av kollisjonsskaden var dårlig, og prisavslag skal dekke verdifall som følge av at kjøretøyet har vært kollisjonsskadet.

For å ha rett på erstatning eller prisavslag er det ikke et krav om at mangelen må regnes som vesentlig. Det er tilstrekkelig at det foreligger en mangel ved bilen. Dersom kjøretøyet har vært involvert i en ulykke og dette ikke ble opplyst om, vil det i de aller fleste tilfeller foreligge en mangel.
Dette gjelder uavhengig av om bilen er solgt “som den er” eller med andre lignende forbehold.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Hvis du har en juridisk konflikt i forbindelse med kjøpet av et kollisjonsskadet kjøretøy, vil bilforsikringen din dekke advokatutgiftene, minus en egenandel. Det kan være nyttig å få juridisk bistand for å vurdere saken og hjelpe deg med å håndtere reklamasjonen.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!