Hva gjør du hvis du har kjøpt en bil med heftelser?

Bilde av en audi

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hva er heftelser på bil?

Heftelser på bil er rettslige sikkerheter som er tinglyst på kjøretøyet og kan for eksempel være pant i bilen som sikkerhet for et lån. Heftelser kan føre til økonomiske konsekvenser og juridiske problemer for både selger og kjøper. Det er derfor viktig å være klar over hva heftelser innebærer og hvordan du håndterer dem ved bilkjøp.

Sjekk heftelser før kjøpet

Det aller første du bør gjøre når du kjøper en bil, er å sjekke om det er registrerte heftelser på den. Dette kan gjøres ved å kontakte Brønnøysundregistrene, der tinglyste heftelser på kjøretøy blir registrert. Du kan også benytte deg av ulike nettjenester for å sjekke heftelser, slik som Statens vegvesen sin tjeneste “Sjekk heftelser på kjøretøy”.

Hva gjør du hvis du oppdager heftelser etter kjøpet?

Hvis du oppdager heftelser på bilen etter at du har kjøpt den, kan det være flere måter å løse situasjonen på:

Kontakt selger

Det første du bør gjøre i en slik situasjon, er å kontakte selger og informere om at det er heftelser på bilen. Selger kan i noen tilfeller være uvitende om heftelsene og ønske å løse situasjonen raskt. Dersom selger er villig til å innfri gjelden og dermed få heftelsene slettet, kan dette være en enkel løsning for begge parter.

Heving av kjøpet

Dersom selger ikke er villig eller i stand til å innfri gjelden og fjerne heftelsene, kan du ha rett til å heve kjøpet. Heving av kjøpet innebærer at bilen leveres tilbake til selger, og at du får tilbakebetalt kjøpesummen.

For å kunne heve kjøpet, må heftelsene utgjøre en vesentlig mangel, og du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget heftelsene. Det er lurt å reklamere så raskt som mulig, slik at du er sikker på at de overholder reklamasjonsfristen. Ved kjøp fra forhandler er vesentlighetskravet noe lempligere enn ved privatkjøp.

Les mer om heving av bil med pant her.

Erstatning/prisavslag

Dersom heftelsene er mindre eller dersom du ønsker å beholde bilen så kan erstatning eller prisavslag være et alternativ. Prisavslaget skal dekke differansen mellom det du betalte for bilen og det den egentlig er verdt med heftelsene.

Juridisk bistand i bilsaker

Hvis du og forhandleren ikke kommer til enighet, kan du ta saken videre til Forbrukertilsynet, som tilbyr mekling i forbrukertvister. Forbrukertilsynet kan hjelpe deg med rådgivning og eventuelt mekle mellom deg og forhandleren for å finne en løsning. Hvis meklingen ikke før er til enighet, kan saken tas videre til Forbrukerklageutvalget. Dette er en uavhengig nemnd som avgjør tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, eller mellom to forbrukere. Avgjørelsene deres er juridisk bindende, men kan ankes til domstolene.

Det å benytte Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget innebærer så lang saksbehandlingstid at det er lite praktisk. Det er mer hensiktsmessig å ta ut forliksklage eller stevning til domstolene.

Hvis du har kjøpt en bil med heftelser og trenger juridisk bistand for å løse situasjonen, kan det være lurt å kontakte en advokat med erfaring innen bilsaker. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere saken din og gi deg råd om hvordan du skal gå frem for å fremme dine rettigheter. Bilforsikringen dekker advokatutgifter foruten en egenandel. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til dette.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!