Hva gjør du når selger nekter å heve bilkjøpet?

En bil med mangler - en Tesla

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Heving av et bruktbilkjøp innebærer at kjøperen og selgeren går tilbake til utgangspunktet før kjøpet fant sted. Kjøperen returnerer bilen til selgeren, og selgeren tilbakebetaler kjøpesummen.

Kommunikasjon med selger

Om selger nekter å heve bilkjøpet, bør du først forsikre deg om at du har klart å kommunisere problemet og dine rettigheter. Forståelse av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er viktig, slik at du kan presentere dine krav på en saklig måte.

Det kan være lurt å ha skriftlig kommunikasjon, som e-post, for å ha dokumentasjon på samtaler og avtaler. Det viktig at du har presisert at du ønsker å heve kjøpet og at du beskriver mangelen tydelig.

Les om heving av bilkjøp hos forhandler.

Forbrukerrådet

Hvis du og selger ikke kommer til enighet, kan du kontakte Forbrukerrådet for veiledning og hjelp. Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon, med offentlig finansiering. De gir gratis råd og kan bistå i dialogen med selger. Forbrukerrådet kan også mekle mellom deg og selger i en eventuell tvist.

Forliksrådet

Dersom saken ikke løses gjennom dialog eller mekling hos Forbrukerrådet, kan du ta saken til Forliksrådet eller til retten. Forliksrådet er et offentlig konfliktløsningsorgan som behandler alle mulige tvister uansett om det er private eller næringsdrivende parter. En sak i forliksrådet koster kun 1367 kroner (rettsgebyr). Dette kan du også kreve å få dekket av motparten dersom du vinner saken. De kan treffe avgjørelser i saken og kan også mekle mellom partene.

Les om selgers rettigheter ved bilkjøp.

Advokathjelp

I noen tilfeller kan det være nødvendig å søke juridisk hjelp. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene, så det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning.

En advokat med erfaring innenfor bilkjøp og forbrukerrettigheter kan gi deg råd om dine rettigheter og mulige løsninger. Advokaten kan også hjelpe med å kommunisere med selger, og eventuelt ta saken videre til rettslige skritt hvis nødvendig. Kostnadene til dette dekkes av bilforsikringen (utenom en egenandel).

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!