Hva slags ansvar har du ved privat salg av bil?

Bilde av biler solgt privat

Sist oppdatert 20. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Privat salg av bil innebærer at selger og kjøper er private personer som inngår en avtale om kjøp og salg av bil uten å gå gjennom en forhandler. I Norge er det kjøpsloven som regulerer slike kjøp og salg mellom private parter. Selv om det er litt svakere rettigheter ved privatkjøp sammenlignet med kjøp fra forhandler, har selgeren fortsatt ansvar for bilens tilstand og eventuelle mangler.

Kjøpslovens bestemmelser

Kjøpsloven § 17 fastslår at selgeren er ansvarlig for at bilen er i samsvar med det som er avtalt mellom partene. Bestemmelsen lister også opp andre krav bilen skal tilfredsstille, dersom ikke annet følger av avtalen. Tingen skal eksempelvis passe de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Bilen vil ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i § 17.

Dersom bilen har mangler som ikke er avtalt eller opplyst om, kan kjøperen ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Kjøperen må imidlertid overholde kjøpslovens reklamasjonsfrister for å kunne gjøre mangelen gjeldende. Dette innebærer at kjøperen må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, og senest innen to år etter at bilen ble overtatt (kjøpsloven § 32). Ved reklamasjon må kjøper gi selger melding om hva slags mangel det gjelder.

Begrepet “som den er”

Mange private selgere bruker begrepet “som den er” i kjøpekontrakten for å begrense sitt ansvar. Imidlertid betyr ikke dette at selgeren er helt uten ansvar. Kjøpsloven § 19 sier hva som skal til for at det foreligger en mangel dersom bilen er solgt “som den er”, eller med andre lignende forbehold.

Det vil foreligge en mangel dersom bilen ikke svarer til selgers opplysninger, og dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen. Samme gjelder dersom det foreligger en vesentlig mangel, som medfører at bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med. I disse tilfellene kan selger ikke fraskrive seg ansvaret for skjulte mangler ved å bruke formuleringen “som den er”.

Informasjonsplikt

Selgeren har en plikt til å informere kjøperen om vesentlige forhold som kan ha betydning for kjøperens vurdering av bilen, slik som tidligere skader eller tekniske feil. Dette gjelder opplysninger som selgeren måtte kjenne til ved salget, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Dersom selgeren unnlater å opplyse om slike forhold, kan kjøperen ha krav på prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Dersom det oppstår tvist mellom kjøper og selger ved privat bilkjøp, kan det være nyttig å kontakte en advokat for rådgivning og eventuell bistand i forhandlinger eller rettssak. Alle bilforsikringer har rettshjelpsdekning, som dekker advokatutgifter i slike saker.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!