Kan man trekke seg fra bilkjøp?

Ny bil

Sist oppdatert 18. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Det er viktig å vite hvilke rettigheter og plikter man har når man kjøper en bil, og det kan være situasjoner der man ønsker å trekke seg fra bilkjøpet. I denne artikkelen vil vi se på om du kan og under hvilke omstendigheter du kan trekke deg fra bilkjøp.

Bilkjøp mellom privatpersoner

Angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted

Ved bilkjøp mellom privatpersoner, gjelder generelt prinsippet om at avtalen er bindende for begge parter når den er inngått.

Det finnes likevel noen unntak til hovedregelen. Dersom bilkjøpet er et fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, har kjøperen angrerett i henhold til angrerettloven. Angrerettloven sier at kjøper har rett til å angre et kjøp innen 14 dager etter at bilen er mottatt. Fjernsalg vil si salg som skjer uten at selger og kjøper møtes fysisk. For eksempel kan dette være kjøp og salg over internett eller over telefon.

Kjøp fra privatperson uten angrerett

Hvis bilkjøpet skjer mellom privatpersoner finnes det ingen generell angrerett. I slike tilfeller er kjøper og selger bundet av avtalen når den inngås. Dette følger av det generelle prinsippet for avtalerett “pacta sunt servanda”, som er latinsk for “avtaler skal holdes”. Hvis kjøper ønsker å trekke seg fra et slikt kjøp, må dette avtales med selger. Selger er ikke forpliktet til å akseptere at kjøper ønsker å trekke seg. Dersom du har overtatt bilen og det viser seg å være vesentlige mangler ved den, så kan heving være en aktuell måte å kunne levere bilen på.

Heving ved kjøp uten angrerett

Dersom angrerett ikke er aktuelt, kan altså heving være en mulig løsning. Heving kan spesielt være aktuelt dersom det foreligger vesentlige mangler som påvirker bilens funksjon og bruk. For å kunne heve kjøpet av bilen, må kjøperen kunne påvise at mangelen er så alvorlig at det berettiger en heving. Mangelen må kunne defineres som “vesentlig”. Det er også et krav om at selgeren ikke har rettet opp i problemet innen en rimelig frist.

Kjøperen må også reklamere til selger innen en rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Prosessen for heving av kjøp av bil innebærer vanligvis dialog og forhandlinger mellom kjøper og selger, samt eventuelt involvering av forliksrådet eller domstolene dersom partene ikke kommer til enighet. Det er viktig å merke seg at heving av kjøp av bil er en alvorlig beslutning med konsekvenser for både kjøper og selger, og bør derfor benyttes som en siste utvei når andre løsninger, som prisavslag eller utbedring, ikke er mulige eller tilfredsstillende.

Kjøp fra forhandler

Ved kjøp av bil fra en forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven. Denne loven gir ikke kjøperen noen generell angrerett.

Dersom kjøper av bilen ønsker å trekke seg fra kjøpet, må dette avtales med forhandleren. På samme måte som ved kjøp mellom privatpersoner, er ikke forhandleren forpliktet til å akseptere dette. Forhandler kan likevel være villig til å inngå en avtale om kansellering av kjøpet mot et gebyr eller en annen form for kompensasjon.

Advokathjelp

Hvis du vurderer å trekke deg fra et bilkjøp og er usikker på dine rettigheter, kan det være lurt å kontakte en advokat som har erfaring med bilkjøp og forbrukerrett.

Bilforsikringen din dekker advokatutgifter og andre kostnader i forbindelse med konflikten, utenom en egenandel du selv må betale.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!