Gratis advokathjelp etter kjøp av bobil (heving, erstatning etc.)

Bobil

Sist oppdatert 5. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Etter kjøp av en bobil kan det hende at du som kjøper oppdager feil og mangler, og ønsker å heve kjøpet eller kreve prisavslag eller erstatning. I slike situasjoner kan det være nyttig å få juridisk bistand for å sikre dine rettigheter og hjelpe deg gjennom prosessen. Men hvordan kan du få gratis advokathjelp i slike tilfeller?

Dine rettigheter og plikter ved kjøp av bobil

Hvis du har kjøpt en bobil og opplever problemer som skyldes feil eller mangler, har du flere rettigheter gjennom kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Det aller første du burde foreta deg er å dokumentere alt av eventuelle feil og mangler ved bobilen du har kjøpt. Bilder og videoer som tydelig viser problemet kan være veldig nyttig, samt at du bør samle inn servicehistorikken og annen relevant dokumentasjon om bobilen. Skriv også en detaljert beskrivelse av hva som er galt med den.

Deretter bør du kontakte forhandleren eller selgeren hvor du kjøpte bobilen, og informere dem om problemene du har oppdaget. Det lønner seg ofte å gjøre dette skriftlig, i tilfelle det senere blir en tvist hvor du må dokumentere reklamasjonen. Reklamasjonen bør inneholde en beskrivelse av problemet og hva du ønsker som løsning. Eksempler på løsninger kan være reparasjon, prisavslag, heving av kjøpet og/eller erstatning.

Dersom du er forbruker og har kjøpt bobilen av en profesjonell forhandler er det kjøpsloven som regulerer reklamasjonsretten din. At du er en forbruker vil si at du ikke kjøper bobilen til bruk i arbeid eller at du driver et firma som kjøper denne bobilen o.l. Ved forbrukerkjøp må du reklamere på bobilen innen en frist på fem år. Denne fristen begynner å løpe fra dagen du kjøpte bobilen, så lenge mangelen var tilstede ved leveringen.

Reklamasjonsfrister

I tilfeller der du er en forbruker som kjøper av en annen forbruker og der kjøper opptrer som næringsdrivende, vil kjøpsretten regulere reklamasjonsretten din. I de tilfellene der reklamasjonsretten din reguleres av kjøpsloven, er reklamasjonsfristen to år fra leveringsdatoen.

Det er viktig å huske på at det også gjelder en relativ reklamasjonsfrist for både kjøp og forbrukerkjøp. Du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og det beste er selvsagt om du reklamerer umiddelbart.

Eksempler på mangelsbeføyelser

Ved feil eller mangler kan du for eksempel kreve erstatning dersom du har lidt et erstatningsrettslig økonomisk tap på grunn av mangelen ved bobilen. Dette kan for eksempel være tapte inntekter, leiebilutgifter, eller kostnader for reparasjon. For å kreve erstatning må du kunne dokumentere ditt økonomiske tap og at det er en direkte følge av mangelen ved bobilen.

En annen mulighet du kan ha ved feil og mangler på bobilen er heving av kjøpet. Det vil si at du leverer bobilen tilbake til forhandler, mot at kjøpesummen blir tilbakebetalt. Dette er likevel som oftest en mulighet dersom mangelen ved bobilen ikke er uvesentlig (eller er vesentlig dersom det reguleres av kjøpsoven), og ikke kan avhjelpes på andre måter. For å heve kjøpet må du først reklamere og gi forhandleren en rimelig mulighet til å rette opp i problemet.

Forbrukerrådet

Hvis du og forhandleren ikke kommer til enighet, kan du ta saken videre til Forbrukerrådet, som tilbyr mekling i forbrukertvister. Forbrukerrådet er en offentlig tjeneste som tilbyr gratis råd og veiledning til forbrukere. De kan bistå deg med informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av bobil, og kan hjelpe deg med å formulere en reklamasjon eller klage. Forbrukerrådet kan også mekle mellom deg og selgeren i tilfelle av en tvist, for å finne en løsning.

For mer informasjon og kontaktinformasjon, besøk Forbrukerrådets hjemmeside.

Dersom meklingen ikke fører til enighet, kan saken tas videre til Forbrukertvistutvalget. Dette er en uavhengig nemnd som avgjør tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Avgjørelsene deres er juridisk bindende, men kan ankes til domstolene. En annen og langt bedre (iallefall raskere) løsning er å ta ut forliksklage eller stevning.

Rettshjelpsforsikring

En annen mulighet for å få gratis juridisk bistand er gjennom rettshjelpsforsikring. Dette er en forsikringsdekning som kan dekke advokatkostnader og andre juridiske utgifter i forbindelse med en tvist.

Det er pålagt med forsikring på bobilen din. Denne har også en rettshjelpsdekning som dekker advokatutgiftene ved en tvist mellom deg og selger, med unntak av egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!