Har du kjøpt campingvogn og vil reklamere?

Bilde av en campingvogn

Sist oppdatert 14. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt en campingvogn og oppdager feil eller mangler, er det viktig å kjenne til dine rettigheter og hvordan du skal gå frem for å reklamere. Her er en oversikt over hva du må vite og hva du bør gjøre for å reklamere på en campingvogn.

1. Reklamasjonsrett ved kjøp av campingvogn

Reklamasjonsretten ved kjøp av campingvogn reguleres av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gjelder for alle typer kjøp, inkludert salg mellom private parter, og mellom næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som forbruker kjøper campingvogn fra en forhandler.

Reklamasjonsretten innebærer at du har rett til å klage på feil og mangler som ikke var avtalt eller opplyst om ved kjøpet.

Du må reklamere innenfor både den absolutte og den relative reklamasjonsfristen, for å ikke tape din rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Den absolutte reklamasjonsfristen er to år dersom du har kjøpt campingvognen fra en privatperson, og fem år dersom du har kjøpt den fra en forhandler. Du må også reklamere innenfor den relative reklamasjonsfristen. Etter den relative fristen må du reklamere innen “rimelig tid”. Denne fristen løper fra det tidspunktet da du som forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. I forbrukerkjøp er aldri denne fristen kortere enn to måneder fra det tidspunkt du som forbruker oppdaget mangelen. En slik minstefrist finnes ikke i kjøpsloven.

Hva gjelder reklamasjonsfrist har det ikke noe å si om campingvognen er kjøpt brukt eller ny.

Les: Reklamasjons av bobil.

2. Krav ved feil og mangler

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved campingvognen, kan du rett til å kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet, avhengig av feilens art og omfang. Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Samtidig må du overholde den absolutte fristen på to eller fem år.

Hvis du reklamerer for sent, kan du miste din rett til å gjøre mangelen gjeldende.

3. Retting og omlevering

Retting innebærer at selgeren utbedrer feilen eller mangelen uten kostnad for deg. Omlevering innebærer at selgeren erstatter campingvognen med en tilsvarende campingvogn uten feil og mangler.

Du har rett til å kreve retting eller omlevering, med mindre dette er umulig eller uforholdsmessig kostbart for selgeren.

4. Prisavslag og erstatning

Hvis retting eller omlevering ikke er mulig eller er urimelig, har du rett til å kreve et prisavslag som står i forhold til feilen eller mangelen. Ved prisavslag får du et forholdsmessig avslag i prisen, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsprisen.

Du kan også kreve erstatning for direkte økonomiske tap du har hatt som følge av feilen eller mangelen, for eksempel utgifter til reparasjon eller leie av annen campingvogn.

5. Heving av kjøpet

Heving av kjøpet innebærer at du leverer tilbake campingvognen og får tilbake kjøpesummen, eventuelt med fradrag for din bruk av campingvognen. Du har rett til å heve campingvognkjøpet dersom feilen eller mangelen er vesentlig og selgeren ikke retter feilen uten urimelig ulempe for deg, eller nekter å rette feilen.

Vilkåret for heving etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret for å heve etter kjøpsloven er at mangelen er vesentlig. Terskelen er følgelig høyere for å kunne heve et kjøp etter kjøpsloven, sammenliknet med forbrukerkjøpsloven.

Ved heving må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, og innenfor den absolutte reklamasjonsfristen.

6. Reklamasjonsprosessen

Når du oppdager en feil eller mangel ved campingvognen, bør du først kontakte selgeren, enten det er en privatperson eller en forhandler. Informer om feilen eller mangelen, og hvilke rettigheter du ønsker å benytte deg av (rett til retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving).

Det kan være lurt å gjøre dette skriftlig, for eksempel via e-post, slik at du har dokumentasjon på kommunikasjonen.

7. Tvisteløsning

Hvis du og selgeren ikke blir enige om hvordan feilen eller mangelen skal løses, kan du vurdere å søke juridisk rådgivning eller ta saken til Forbrukerrådet eller Forbrukertvistutvalget. Husk at du har rett til juridisk hjelp gjennom forsikringen din, og denne dekker advokatutgiftene, med unntak av en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!