Slik klager du på Tesla (reklamasjon, heving, erstatning)

Bilde av en Tesla Y

Sist oppdatert 19. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du opplever problemer med Teslaen din, kan du ha rett til retting av problemet, prisavslag, heving av kjøpet og/eller erstatning. Dette er en guide til hvordan du kan klage på din Tesla og fremme dine rettigheter som forbruker.

1. Dokumenter problemet

Det første steget er å dokumentere problemet eller mangelen ved bilen. Ta bilder eller videoer som tydelig viser problemet og skriv ned en detaljert beskrivelse av hva som er galt. Det å få samlet god dokumentasjon, vil være til hjelp for deg når du videre skal kommunisere problemet til Tesla eller til en tredjepart.

2. Kontakt Tesla

Det neste du burde gjøre er å ta kontakt med Tesla (eller evt. siste salgsledd) for å informere om problemet ved bilen din. Du kan enten ta kontakt med nærmeste Tesla-servicesenter, ringe deres kundeservice, eller sende en e-post til kundesupport.

Det kan være lurt å skrive ned tidspunktet for samtalen og navnet på personen du snakker med, samt å lagre all e-postkorrespondanse.

3. Reklamasjon

Dersom du har kjøpt bilen direkte fra Tesla eller fra en forhandler, vil forbrukerkjøpsloven regulere reklamasjonsretten. Dette er ikke tilfellet dersom du som forbruker hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom du for eksempel har gått til innkjøp av denne Teslaen som en firmabil, vil det altså være kjøpsloven som regulerer reklamasjonsretten i dette tilfellet.

Du må reklamere innen en absolutt frist på fem år. Men husk at det også løper en relativ reklamasjonsfrist og at du må reklamere så snart som mulig etter at du oppdaget mangelen. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av problemet. Selger har anledning til å forsøke å rette mangelen.

4. Heving av kjøpet

For å kunne heve kjøpet må du først reklamere og gi forhandleren en mulighet til å, innen rimelig tid, rette opp i problemet. Dersom forhandleren ikke klarer å løse problemet innen en rimelig tid/uten vesentlig ulempe for deg, kan du kreve heving av kjøpet. Hvis mangelen som foreligger er vesentlig og selger ikke ønsker eller har mulighet til å rette mangelen, vil du ha muligheten til å heve kjøpet av bilen. Enkelt forklart vil det å heve kjøpet si at bilen leveres tilbake til forhandler, og at du får tilbakebetalt kjøpesummen

5. Erstatning

Dersom mangelen ved bilen har ført til at du har lidt et økonomisk tap, kan du i flere tilfeller kreve erstatning av forhandleren. Eksempler på slike økonomiske tap kan være tapte inntekter, leiebilutgifter eller kostnader for reparasjon på bilen. Det økonomiske tapet må kunne dokumenteres for at du skal kunne kreve erstatning.

Det er ulike regler for å kunne kreve erstatning, avhengig av om ditt tilfelle reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. I henhold til forbrukerkjøpsloven kan du kreve erstatning for alle tap en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen. Du kan ikke kreve erstatning ved mangel på bilen for tap som følge av personskade eller tap i din egen næringsvirksomhet.

I henhold til kjøpsloven kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av mangel ved tingen, så lenge mangelen ligger utenfor selgerens kontroll som selger med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning ved kjøpinngåelsen eller som selger kunne unngått eller hatt mulighet til å fikse. Dersom kjøpsloven regulerer din reklamasjonsrett, kan du ikke kreve erstatning for indirekte tap. Indirekte tap kan for eksempel være driftsavbrudd eller tapt fortjeneste grunnet at en avtale med noen andre faller bort eller ikke blir oppfylt riktig. Dette gjelder likevel ikke ved kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer for bilens mangler eller kostnader som begrenser annet tap. Dette kan du kreve erstatning for. Du kan også få erstattet indirekte tap dersom mangelen skyldes feil eller uaktsomhet fra selgers side eller dersom bilen allerede ved kjøpinngåelsen ikke svarte til det selger har opplyst deg om.

6. Prisavslag

Dersom du ønsker å beholde bilen (altså ikke ønsker å heve kjøpet), og mangelen ikke kan rettes så kan prisavslag være en aktuell mangelsbeføyelse. Meget forenklet så vil du da få en skjønnsmessig kompensasjon fra Tesla for verdireduksjon eller kostnadene for utbedring av bilen. Dette prisavslaget skal sørge for at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

7. Ta saken videre

Dersom du og Tesla ikke kommer til enighet, kan du ta saken videre til Forbrukerrådet, som tilbyr mekling i forbrukertvister. Forbrukerrådet kan hjelpe deg med rådgivning og eventuelt mekle mellom deg og Tesla for å finne en løsning. Hvis meklingen ikke fører til enighet, kan saken tas videre til Forbrukertvistutvalget. Dette er en uavhengig nemnd som avgjør tvister blant annet om biler. Avgjørelsene deres er juridisk bindende, men kan ankes til domstolene. Saksbehandlingen er imidlertid så lang at det ikke er praktisk å benytte denne tvisteløsningsmekanismen.

8. Forsikringen dekker advokatutgiftene

Langt mer praktisk er det å kontakte en advokat som kan vurdere om saken bør tas til forliksrådet eller domstolen. Bilforsikringen din dekker advokatutgiftene, med unntak av en egenandel. Saken vil ofte løse seg med Tesla når du kontakter dem via en advokat.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!