Hva sier kjøpsloven om heving av kjøp av campingvogn?

Bilde av campingvogn

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når man kjøper en campingvogn, forventer man at den skal være i samsvar med beskrivelsen som ble gitt av selgeren. Hvis det derimot oppstår problemer med campingvognen, og den har mangler som ikke var avtalt, kan det være nødvendig å se nærmere på kjøpslovene og reglene rundt heving av kjøpet. I denne artikkelen vil vi se på hva kjøpsloven sier om heving av kjøp av campingvogn.

Kjøpsloven og kjøp av campingvogn

I Norge er kjøp av campingvogn mellom privatpersoner regulert av kjøpsloven dersom du har kjøpt den av en privat part, og forbrukerkjøpsloven dersom du har kjøpt den av en forhandler. Kjøpslovene gir kjøperen rettigheter dersom campingvognen har mangler som ikke var avtalt. Det innebærer at hvis campingvognen har en mangel, har kjøperen rett til å reklamere.

Den absolutte reklamasjonsfristen er på to år etter at kjøperen har overtatt campingvognen, eller fem år hvis campingvognen er kjøpt fra en forhandler. Men det løper også en relativ frist som sier at du må reklamere så raskt som mulig. Den relative fristen ligger på omtrent to måneder.

Kriterier for heving av kjøpet

Heving av kjøpet innebærer at avtalen opphører, og du får tilbakebetalt kjøpesummen mot å returnere campingvognen til selgeren. Dersom hverken retting eller omlevering er mulig, eller dersom selger ikke gjør dette innen rimelig tid, kan du som kjøper be om å heve kjøpet.

For å kunne heve kjøpet av en campingvogn, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Mangelen må være vesentlig.
  • Reklamasjonen må være sendt innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.
  • Selgeren må ha fått en rimelig mulighet til å rette opp mangelen.

Hvis disse kriteriene er oppfylt, kan kjøperen kreve å heve kjøpet og få pengene tilbake. Heving er den mest inngripende mangelsbeføyelsen og kan ha store konsekvenser for selger. Det er derfor en høyere terskel for å kunne heve kjøpet enn de andre mangelsbeføyelsene.

Les mer om hvordan å gå frem for å heve kjøp av campingvogn her.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Dersom du vurderer å heve kjøpet av en campingvogn på grunn av mangler, kan det være lurt å kontakte en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere rettslige skritt eller å forhandle med selgeren. Forsikringen din dekker advokatkostnadene, med unntak av en egenandel

Dersom du og selger ikke kommer til enighet om hevingen, så vil du måtte ta saken videre til forbrukermyndighetene eller til forliksrådet eller domstolen. Det er svært lang saksbehandlingstid ved forbrukermyndighetene. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene, så det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning for å få saken behandlet i forliksrådet eller eventuelt i retten.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!