Har du angrerett ved kjøp av campingvogn?

Bilde av en campingvogn

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Angrerett er en rettighet som gir forbrukere muligheten til å angre på et kjøp innen en bestemt frist, uten å måtte oppgi noen spesiell grunn. I Norge reguleres angreretten av Angrerettloven. Hvorvidt du har angrerett ved kjøp av campingvogn avhenger av hvordan og hvor du kjøpte den.

Angrerett ved kjøp fra forhandler

Hvis du kjøper en campingvogn fra en forhandler, vil angreretten din være avhengig av hvor du kjøpte campingvognen. Det er altså avgjørende om du kjøpte campingvognen i butikk, på et offentlig sted (som for eksempel en messe), eller over internett/telefon.

Les mer om reklamasjon på bobilkjøp i denne artikkelen.

1. Kjøp i butikk

Ved kjøp av campingvogn i en fysisk butikk er det vanligvis ingen lovfestet angrerett. Kjøp som skjer direkte i butikk er utenfor det område som reguleres av Angrerettloven. Dette betyr at du i utgangspunktet ikke har angrerett ved kjøp av campingvogn i butikk, med mindre selgeren frivillig tilbyr en slik rettighet.

2. Kjøp på offentlig sted (f.eks. messe)

Ved kjøp av campingvogn på et offentlig sted, som for eksempel en messe, regnes det som et såkalt utenforstående salg. I slike tilfeller har du angrerett etter Angrerettloven. Angreretten din gjelder i 14 dager fra overlevering av vognen. Fristen din for å angre begynner altså å løpe den dagen du mottar campingvognen. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, er det viktig at du gir beskjed til selger innen disse 14 dagene.

3. Kjøp over internett/telefon

Ved kjøp av campingvogn over internett eller telefon regnes det som et såkalt fjernsalg. Fjernsalg er et område som reguleres av Angrerettloven. Du har derfor samme angrerett som ved et utenforstående salg. Du må gi beskjed til selger om at du ønsker å angre kjøpet innen 14 dager fra dagen du mottar campingvognen.

Angrerett ved privatkjøp

Ved privatkjøp av campingvogn er det ingen lovfestet angrerett. Det betyr at du ikke automatisk har rett til å angre på kjøpet, slik som ved kjøp i fysisk butikk. Dersom du og selgeren likevel blir enige om en angrerett, bør dette avtales skriftlig for å unngå misforståelser.

Heving av kjøp av Campingvogn

Dersom angrerett ikke er aktuelt kan heving av kjøpet også være aktuelt når det gjelder campingvogner. Heving kan spesielt være aktuelt dersom det foreligger vesentlige mangler som påvirker vognens funksjon og bruk. For å kunne heve kjøpet av campingvognen, må kjøperen kunne påvise at mangelen er så alvorlig at det berettiger en heving. Det er også et krav om at selgeren ikke har rettet opp i problemet innen en rimelig frist.

Kjøperen må også reklamere til selger innen en rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Prosessen for heving av kjøp av campingvogn innebærer vanligvis dialog og forhandlinger mellom kjøper og selger, og eventuelt involvering av forliksrådet eller domstolene dersom partene ikke kommer til enighet. Det er viktig å merke seg at heving av kjøp av campingvogn er en alvorlig beslutning med konsekvenser for både kjøper og selger, og bør derfor benyttes som en siste utvei når andre løsninger, som prisavslag eller utbedring, ikke er mulige eller tilfredsstillende.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!