Hvilke rettigheter gir kjøpsloven § 19 ved bilkjøp?

Bilde av en bilmotor med feil

Sist oppdatert 19. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøpsloven § 19 regulerer bilkjøp som er solgt “som den er” eller med liknende forbehold. Dette er en svært praktisk klausul ved kjøp av bruktbiler. Mange tror at man er fri for reklamasjonsansvar dersom de har solgt bilen som den står, men dette er ikke helt riktig.

Når kan man reklamere ved bil solgt som den står?

Kjøpsloven § 19 lister opp en rekke tilfelle der man kan reklamere på tross av “som den er”-forbeholdet.

§ 19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.

(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

a. tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

b. selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

c. tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.

Litt enklere forklart kan vi liste opp tilfeller der man kan reklamere, jf. § 19 sånn her:

  • Man kan reklamere på bilen dersom den ikke svarer til de opplysninger som selger har gitt om bilen. Dette gjelder dersom disse opplysningene kan antas å ha hatt en innvirkning på kjøpet.
  • Du kan reklamere på bilen dersom selger har holdt tilbake viktige forhold ved bilen som han kjente til og kjøper har grunn til å regne med å få. Dette gjelder også såfremt at dette kan ha hatt en innvirkning på kjøpet.
  • Det eller også mulig å reklamere på bilen dersom den er i vesentlig dårligere stand enn man etter omstendighetene burde forvente, etter kjøpesummen eller forholdene ellers – herunder på grunn av skjulte mangler

Tilsvarende regel etter forbrukerkjøpsloven

Reglene for når du kan reklamere på tross av “solgt som den er”-forbehold i forbrukerkjøp, finner vi i forbrukerkjøpsloven § 17.

§ 17. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel

a. når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller

b. når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b eller c.

Selges brukte ting på auksjon hvor forbrukeren har anledning til å være til stede, gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer

Forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b og c

Forbrukerkjøpsloven § 16, første ledd bokstav b og c definerer tilfeller der salgstingen kan regnes å ha en mangel.

Bokstav b sier at tingen har en mangel når selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk. Dette må være opplysninger som selger burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. Det gjelder også kun dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Paragrafens bokstav c sier at tingen har en mangel dersom den ikke svarer til opplysninger som selger i sin markedsføring eller ellers har gitt om den eller dens bruk. Dette gjelder dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet.

Kjøpsloven versus forbrukerkjøpsloven

I Norge er kjøp av bil regulert av to lover, avhengig av om selgeren er en forhandler eller en privatperson. Dersom du som privatperson har kjøpt bilen fra en forhandler, reguleres det av forbrukerkjøpsloven.

Kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende, er regulert av kjøpsloven. Kjøpsloven regulerer også kjøp der næringsdrivende kjøper noe fra en forbruker.

De ulike lovene vil gi både kjøper og selger noe ulike rettigheter. Det er derfor viktig å forsikre deg om at du benytter deg av riktig regelverk for din sak.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!