Hvordan kan du heve bilkjøpet fra forhandler?

Bilde av en bil

Sist oppdatert 15. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Introduksjon

Når du kjøper en bil fra en forhandler, har du en del rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven. Heving av bilkjøpet er en av de rettighetene du kan benytte dersom det oppstår alvorlige mangler eller feil ved bilen etter kjøpet. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kan heve et bilkjøp hos en forhandler, og hva du bør være oppmerksom på i prosessen.

Forutsetninger for heving

Før du kan heve et bilkjøp, må det være en mangel ved bilen som gir deg rett til heving. En mangel kan være en feil eller en defekt som er til stede ved levering, og som oppstår innenfor reklamasjonsperioden.

Reklamasjonsperioden er normalt fem år etter levering, uansett om det er snakk om en bruktbil eller nybil. Husk likevel at det er to reklamasjonsfrister du må forholde deg til. Du må også reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Begge fristene må overholdes for at du skal kunne kreve heving av kjøpet.

Les om hva du gjør når selger nekter å heve bilkjøpet.

For at du skal kunne heve kjøpet, må mangelen være “ikke uvesentlig”. For eksempel der feilen eller defekten har en betydelig innvirkning på bilens verdi, bruksegenskaper eller sikkerhet. Typiske eksempler på en “ikke uvesentlig” mangel kan være at motoren haverer på grunn av en feil som var til stede på overtakelsestidspunktet.

I tillegg må selgeren ha fått en rimelig mulighet til å utbedre mangelen et par ganger før du kan heve bilkjøpet. Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres kan du kreve heving.

 

Fremgangsmåte for heving

 1. Reklamasjon: Det første steget er å reklamere (helst skriftlig) til forhandleren og informere om mangelen. Beskriv feilen eller defekten og angi hva du krever, for eksempel utbedring, prisavslag eller heving.
 2. Gi forhandleren mulighet til å utbedre mangelen: Selgeren har rett til å utbedre mangelen innenfor en rimelig tid. Hvis forhandleren ikke klarer å rette opp mangelen, eller hvis utbedringen medfører urimelige ulemper for deg, kan du kreve heving.
 3. Hevingskrav: Dersom forutsetningene for heving er oppfylt, kan du sende en skriftlig hevingsmelding til forhandleren. I meldingen bør du forklare hvorfor du krever heving, og angi eventuelle frister for tilbakemelding.
 4. Oppgjør: Hvis hevingskravet aksepteres av forhandleren, må dere avtale hvordan oppgjøret skal foregå. Dette innebærer normalt at du returnerer bilen til forhandleren, og forhandleren tilbakebetaler kjøpesummen.
 5. Forliksrådet/tingretten: Dersom forhandleren ikke aksepterer hevingskravet så kan du se avsnittet under.

Advokathjelp i bilsaker

Hvis du møter motstand fra forhandleren, eller hvis du er usikker på dine rettigheter og plikter, kan det være lurt å søke juridisk rådgivning. En advokat med erfaring i bilsaker kan hjelpe deg med å vurdere saken og gi veiledning om hvordan du skal gå frem. Advokaten kan også bistå med kommunikasjonen med forhandleren og forhandle på dine vegne om nødvendig. Advokaten kan også bistå med klage til forliksrådet, tingretten eller forbrukermyndighetene.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!