Kan du heve kjøp av ny bil?

Nybil hos bilforhandleren

Sist oppdatert 12. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Introduksjon

Når du kjøper en ny bil, er det forventet at den skal være uten feil og mangler. Imidlertid kan det noen ganger oppstå situasjoner der bilen ikke oppfyller de forventningene du hadde ved kjøpet. I slike tilfeller kan det være mulig å heve kjøpet. Denne artikkelen vil forklare når og hvordan du kan heve kjøpet av en ny bil i henhold til norsk lovgivning.

Forbrukerkjøpsloven og heving av ny bilkjøp

Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp av varer mellom forbrukere og næringsdrivende. Når du kjøper en ny bil, er det denne loven som gjelder. For at du skal kunne heve kjøpet, må bilen ha en mangel. En mangel kan for eksempel være en produksjonsfeil, en feil i samsvar med avtalen, eller at bilen ikke samsvarer med opplysningene som er gitt av selgeren.

Artikkel: Har du garanti på kjøp av bruktbil?

Heving av kjøpet innebærer at kjøpsavtalen avsluttes, og både kjøper og selger frigjøres fra sine forpliktelser i avtalen. Kjøperen må returnere bilen, og selgeren må tilbakebetale kjøpesummen.

For å kunne heve kjøpet fra selger, må mangelen være vesentlig. Det vil si at mangelen må ha betydning for kjøperens bruk av bilen eller kjøperens interesse i avtalen. Vesentlighetskravet innebærer således at det ikke er alle typer mangler som gir grunnlag for heving.

Hvorvidt en mangel kan sies å være vesentlig vil bero på en helhetsvurdering av alle sakens forhold. Relevante momenter i vurderingen vil være mangelens betydning for kjøperen og hvorvidt selgeren kan bebreides.

Krav for heving av ny bilkjøp

For å kunne heve et nybilkjøp, må følgende krav være oppfylt:

 1. Det må foreligge en mangel ved bilen.
 2. Mangelen må være ikke uvesentlig.
 3. Kjøperen må ha reklamert innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.
 4. Selgeren har uttømt sine rettingsforsøk.
 5. Kjøperen må ikke ha akseptert mangelen ved avtaleinngåelsen.

Vi må legge til at denne korte artikkelen er en forenkling av de omfattende reglene.

Slik går du frem for å heve ny bilkjøp

Hvis du mener at bilen har en vesentlig mangel og ønsker å heve kjøpet, bør du følge denne fremgangsmåten:

 1. Reklamer skriftlig til selgeren og forklar hva som er galt med bilen.
 2. Krev heving av kjøpet og begrunn dette med mangelen og hvorfor du mener den er vesentlig.
 3. Dokumenter mangelen, for eksempel ved å ta bilder eller innhente uttalelser fra uavhengige verksteder.
 4. Oppbevar all kommunikasjon med selgeren, slik at du har dokumentasjon på hva som er sagt og avtalt.

Hvis selgeren nekter å godta heving av kjøpet, kan du vurdere å søke juridisk rådgivning eller kontakte Forbrukerrådet for veiledning og hjelp i saken. Det er viktig å huske at det kan være tidsfrister for å ta saken videre, så det er viktig å handle raskt.

Oppsummering og advokathjelp

Heving av ny bilkjøp er mulig dersom bilen har en vesentlig mangel. Du må reklamere til selgeren innen rimelig tid og følge en bestemt fremgangsmåte for å heve kjøpet. På dette tidspunktet vil det være fordelaktig å ta kontakt med en advokat som jobber mye med bilsaker. Advokatutgiftene dekkes av bilforsikringen, minus en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!