Hvilke rettigheter har du ved bruktbilkjøp?

Bilde av en brukt bil

Sist oppdatert 27. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøp av bruktbil kan være en risikabel affære, og det er viktig å være klar over hvilke rettigheter du har som kjøper. I denne artikkelen vil vi gjennomgå rettighetene dine ved bruktbilkjøp, både når du kjøper fra privatperson og fra forhandler.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Når du kjøper en bruktbil fra en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som regulerer kjøpet. Forbrukerkjøpsloven inneholder regler som er laget for å beskytte forbrukerens rettigheter ved kjøp av en profesjonell næringsdrivende. Loven gir dermed kjøperen et sterkere vern, for å forhindre at profesjonelle parter utnytter makt-ubalansen mellom partene.

Kjøper du derimot bilen fra en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Også her vil du som kjøper ha rettigheter, men de er noe begrenset sammenlignet med forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjonsrett ved bruktbilkjøp

Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å klage på mangler eller feil ved bilen etter kjøpet. Ved kjøp fra en forhandler har du reklamasjonsrett i inntil fem år etter kjøpet. Dette er den absolutte reklamasjonsfristen i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Ved kjøp fra en privatperson er reklamasjonsretten noe mer begrenset. Du har reklamasjonsrett i inntil to år i henhold til kjøpsloven. Dette gjelder fra den dagen du overtok bilen.

I begge tilfelle løper likevel en relativ reklamasjonsfrist som gjør at man må reklamere så snart som mulig etter man har oppdaget mangelen. For å kunne stille krav til selger ved bruktbilkjøp må du overholde begge reklamasjonsfristene – den absolutte og den relative. Reklamerer du for sent mister du din rett til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder både i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Hevingsrett ved bruktbilkjøp

Hevingsretten gir deg som kjøper muligheten til å heve kjøpet og få pengene tilbake dersom bilen har en vesentlig mangel. For å kunne heve kjøpet må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Selger har rett, innen rimelighetens grenser, til å forsøke å rette mangelen.

Ved kjøp fra en forhandler har du hevingsrett dersom mangelen er ikke uvesentlig, og forhandleren ikke kan rette mangelen uten stor ulempe for deg.

Ved kjøp fra privatperson er hevingsretten noe mer begrenset. Du kan bare heve kjøpet hvis mangelen er vesentlig.

Terskelen er dermed litt høyere for å kunne heve kjøp av en bil fra privatperson, sammenlignet med fra en forhandler. Dette har sammenheng med det styrkede vernet kjøper har i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Hvis du får problemer med bilkjøpet og trenger juridisk hjelp, så er det greit å vite at rettshjelpsforsikringene i din bilforsikring dekker advokatutgiftene. Du betaler kun en egenandel.

Kjøpekontrakt og dokumentasjon

For å sikre dine rettigheter ved et bruktbilkjøp er det viktig å inngå en skriftlig kjøpekontrakt med selger. Kjøpekontrakten bør inneholde opplysninger om bilen, avtalt pris, betalingsbetingelser og eventuelle garantier. Du kan også be om en skriftlig bekreftelse på bilens tilstand og eventuelle mangler.

Det er også viktig å dokumentere eventuelle samtaler og avtaler mellom deg og selger, spesielt hvis det oppstår tvister. Ta vare på all kommunikasjon og lagre bilder av bilen og eventuelle skader.

Dette vil være avgjørende for å eksempelvis kunne identifisere om det foreligger en mangel ved bilen, og om du har overholdt gjeldende reklamasjonsfrister.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!