Hvilke rettigheter har du ved bilkjøp?

Bilde av en bil - audi

Sist oppdatert 12. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når du kjøper en bil, enten den er ny eller brukt, har du en rekke rettigheter etter loven. I Norge er forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven de viktigste lovene som regulerer bilkjøp. Disse lovene gir deg rettigheter som kjøper, og legger visse plikter på selgeren. I denne artikkelen vil det ses nærmere på noen av de viktigste rettighetene du har ved bilkjøp.

Undersøkelses- og reklamasjonsrett

Som kjøper bør du å undersøke bilen grundig før du bestemmer deg for å kjøpe den. Dette inkluderer å prøvekjøre bilen og eventuelt få den inspisert av en uavhengig fagperson. Du har rett til å undersøke bilen før du inngår en eventuell kjøpsavtale.

Hvis det dukker opp skjulte mangler i etterkant kan du ha rett til å reklamere. En reklamasjon er en klage over mangler ved bilen eller ved leveringen av den. Reklamasjonen skal gi selgeren melding om hva slags mangel det gjelder.

Reklamasjonsretten gjelder i to eller fem år etter kjøpet, avhengig av om bilen er kjøpt fra en forhandler eller privatperson. Fristen er to år etter kjøpsloven og fem år etter forbrukerkjøpsloven.

Det må også reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklameres det for sent, taper kjøperen sitt rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Rett til retting eller omlevering

Dersom bilen har en mangel, kan du som kjøper kreve at selgeren retter mangelen eller leverer en tilsvarende bil (omlevering). Selgeren skal bære kostnadene for rettingen eller omleveringen, og arbeidet skal utføres innen rimelig tid.

Dersom kjøperen ikke oppfyller sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter i forbindelse med å få rettet mangelen.

Rett til prisavslag

Dersom retting eller omlevering ikke er mulig, eller hvis selgeren ikke utfører dette uten stor ulempe for kjøper, kan du kreve et prisavslag. Prisavslaget utmåles skjønnsmessig etter verdireduksjon eller kostnad for utbedring.

Som kjøper får du da et forholdsmessig avslag i prisen, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi.

Rett til heving av kjøpet

Hvis mangelen er vesentlig og ikke kan rettes, eller hvis selgeren ikke retter opp mangelen uten for mye ulempe, kan du som kjøper heve kjøpet. Dette betyr at du kan returnere bilen og få tilbake kjøpesummen.

Det er viktig å merke seg vesentlighetskravet ved heving, som innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir rett til å heve.

For å ha hevingsrett etter kjøpsloven må mangelen regnes som “vesentlig”, mens etter forbrukerkjøpsloven må mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Terskelen er følgelig noe lavere for å kunne heve et bilkjøp fra forhandler.

Rett til erstatning

I tillegg til rett til retting, omlevering, prisavslag og heving, kan du som kjøper ha rett til erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen. Dette kan for eksempel være utgifter til leiebil, verksted eller annet som er en direkte konsekvens av mangelen.

Erstatning kan kreves alene, eller i tillegg til andre misligholdsbeføyelser, slik som for eksempel heving. Kjøperens rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Dersom du opplever problemer ved bilkjøp og trenger juridisk hjelp, så er det greit å vite at bilforsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene. Å involvere en advokat vil ofte medføre at tvisten løser seg, og hvis ikke så kan saken tas inn for forliksrådet eller tingretten.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!