Opplevd kontraktsbrudd ved bilkjøp?

Bilde av brukt Audi

Sist oppdatert 17. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Kontraktsbrudd ved bilkjøp kan oppstå når en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen. Dette kan for eksempel være at selger ikke leverer bilen som avtalt, eller at kjøper ikke betaler avtalt kjøpesum. Eller hvis bilen ikke er i avtalt eller forventet stand. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva du kan gjøre hvis du opplever kontraktsbrudd ved bilkjøp.

Kontraktsbrudd fra selgers side

Hvis selger bryter kontrakten ved å ikke levere bilen som avtalt, har kjøper flere muligheter. Hvilke muligheter du har vil avgjøres på bakgrunn av hvilken lov som regulerer ditt tilfelle.

Kjøpsloven:

 1. Avvente oppfyllelse: Kjøper kan velge å avvente oppfyllelse fra selger dersom forsinkelsen ikke er vesentlig, og selger har gitt et nytt leveringstidspunkt som er akseptabelt.
 2. Kreve oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne. Det gjelder heller ikke dersom oppfyllelse av avtalen vil medføre så stor ulempe eler kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selger oppfyller. Dersom kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet, vil han kunne tape sin rett til oppfyllelse.
 3. Heve kjøpet: Dersom det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd eller dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, kan kjøper heve kjøpet.
 4. Kreve erstatning: Kjøper kan kreve erstatning fra selger dersom kontraktsbruddet har medført økonomisk tap, for eksempel ekstra kostnader ved å leie bil i mellomtiden. Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
 5. Holde kjøpesummen tilbake: Frem til bilen er levert.

Forbrukerkjøpsloven:

 1. Avvente oppfyllelse: Kjøper kan velge å avvente oppfyllelse fra selger dersom forsinkelsen ikke er “ikke-uvesentlig”, og selger har gitt et nytt leveringstidspunkt som er akseptabelt.
 2. Kreve oppfyllelse: Kjøper kan kreve at selger oppfyller avtalen ved å levere bilen innen en rimelig tilleggsfrist. Hvis selger fortsatt ikke leverer bilen innen fristen, kan kjøper heve kjøpet.
 3. Heve kjøpet: Hvis forsinkelsen er vesentlig, og selger ikke har levert bilen innen en rimelig tilleggsfrist, kan kjøper heve kjøpet og kreve tilbakebetaling av kjøpesummen.
 4. Kreve erstatning: Kjøper kan kreve erstatning fra selger dersom kontraktsbruddet har medført økonomisk tap, for eksempel ekstra kostnader ved å leie bil i mellomtiden. Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
 5. Holde kjøpesummen tilbake: Frem til bilen er levert.

Kontraktsbrudd fra kjøpers side

Hvis kjøper bryter kontrakten ved å ikke betale avtalt kjøpesum, har selger flere muligheter:

Kjøpsloven:

 1. Avvente betaling: Selger kan velge å avvente betaling fra kjøper dersom forsinkelsen ikke er vesentlig, og kjøper har gitt en akseptabel begrunnelse for forsinkelsen.
 2. Kreve betaling: Selger kan kreve at kjøper betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist. Hvis kjøper fortsatt ikke betaler innen fristen, kan selger heve kjøpet.
 3. Heve kjøpet: Hvis forsinkelsen er vesentlig og kjøper ikke har betalt innen en rimelig tilleggsfrist, kan selger heve kjøpet.
 4. Kreve erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøper dersom kontraktsbruddet har medført økonomisk tap. For eksempel tapte inntekter fra et annet salg eller ekstra kostnader ved å oppbevare bilen.
 5. Holde ytelsen tilbake: Selger har ikke plikt til å overlevere bilen uten at kjøpesummen betales samtidig, med mindre annet er avtalt.

Forbrukerkjøpsloven:

 1. Avvente betaling: Selger kan velge å avvente betaling fra kjøper dersom forsinkelsen ikke er vesentlig, og kjøper har gitt en akseptabel begrunnelse for forsinkelsen.
 2. Kreve betaling: Selger kan kreve at kjøper betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist. Hvis kjøper fortsatt ikke betaler innen fristen, kan selger heve kjøpet.
 3. Heve kjøpet: Hvis forsinkelsen er “ikke-uvesentlig”, og kjøper ikke har betalt innen en rimelig tilleggsfrist, kan selger heve kjøpet og kreve tilbakelevering av bilen.
 4. Kreve erstatning og rente: Selger kan kreve erstatning fra kjøper dersom kontraktsbruddet har medført økonomisk tap, for eksempel tapte inntekter fra et annet salg eller ekstra kostnader ved å oppbevare bilen.
 5. Holde ytelsen tilbake: Selger har ikke plikt til å overlevere bilen uten at kjøpesummen betales samtidig, med mindre annet er avtalt.

Juridisk bistand og forsikring

Hvis du opplever kontraktsbrudd ved bilkjøp, bør du være klar over dine rettigheter og muligheter. Da kan det være lurt å søke juridisk bistand. En advokat med erfaring innenfor kontraktsrett og bilkjøp kan gi deg råd om hvordan du bør håndtere situasjonen. Advokaten kan også fremme krav mot den andre parten, dersom det skulle bli aktuelt.

Det er også verdt å sjekke om forsikringen din dekker advokatutgifter i forbindelse med kontraktsbrudd ved bilkjøp.

Forebygging av kontraktsbrudd

For å minimere risikoen for kontraktsbrudd ved bilkjøp, bør du inngå en skriftlig kjøpekontrakt med den andre parten. Kjøpekontrakten bør inneholde detaljer om bilen, avtalt pris, betalingsbetingelser, leveringstidspunkt og eventuelle garantier.

Ved å ha en klar og detaljert kontrakt, reduserer du muligheten for misforståelser og uenigheter som kan føre til kontraktsbrudd.

Konklusjon

Kontraktsbrudd ved bilkjøp kan skape utfordringer og konflikter mellom kjøper og selger. Det er viktig å kjenne til dine rettigheter og muligheter i slike situasjoner, og søke juridisk bistand om nødvendig.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!