Hva sier kjøpsloven om båtkjøp? (Reklamasjon, heving mv.)

Båter i Ålesund

Sist oppdatert 12. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøp av båt kan være en stor investering, og det er viktig å kjenne til hvilke rettigheter og plikter som gjelder. Kjøpsloven regulerer båtkjøp mellom private parter, mens forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp av båt fra en forhandler.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva kjøpsloven sier om reklamasjon, heving og andre relevante aspekter ved båtkjøp.

1. Reklamasjon

Ved båtkjøp mellom private parter gjelder kjøpslovens reklamasjonsregler. Dersom båten har mangler, må kjøperen reklamere til selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Som hovedregel anses en frist på to måneder som innen rimelig tid. Den absolutte reklamasjonsfristen er to år etter overlevering av båten, med mindre noe annet er avtalt mellom partene.

Både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen må overholdes. Det må reklameres rettidig for å kunne gjøre en mangel gjeldende.

Reklamasjonen må gi selger melding om at det foreligger en mangel ved båten. Videre, dersom det foreligger en mangel ved båten og det er reklamert i tide, er det flere krav du kan rette mot selger.

2. Retting eller omlevering

Kjøperen kan kreve at selgeren for egen regning retter feilen ved båten, så lenge dette kan skje uten stor ulempe eller kostnad for selgeren. Dersom mangelen ved båten er vesentlig kan kjøper i steden kreve omlevering. Ved omlevering får man levert en tilsvarende båt, uten feil og mangler.

3. Prisavslag

Hvis båten har en mangel og kjøperen ønsker å beholde båten, kan kjøperen i stedet kreve et prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare verdireduksjonen som følge av mangelen, slik at prisen for båten blir i samsvar med båtens faktiske verdi i mangelfull stand. Disse reglene reguleres i kjøpsloven.

4. Heving

Heving innebærer at båtkjøpet annulleres og partene går tilbake til utgangspunktet. For å kunne heve kjøpet må mangelen være vesentlig, og kjøperen må ikke ha kjent til mangelen ved kjøpstidspunktet. Vesentlighetskravet innebærer at det ikke er alle typer mangler som gir grunnlag for heving. Kontraktsbruddet må være betydelig.

Mangelen må selvsagt ha vært til stede ved overleveringen, men mange mangler kan vise seg på et senere tidspunkt selv om den ikke var synlig på kjøpetidspunktet. Selgeren vil være ansvarlig også for disse manglene, så lenge de skyldes kontraktsbrudd fra hans side.

5. Erstatning

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen ved båten. Dette kan for eksempel være utgifter til reparasjon eller annet økonomisk tap som direkte kan knyttes til mangelen. For å kunne kreve erstatning må kjøperen kunne dokumentere at det foreligger en mangel ved båten og at det er lidt et økonomisk tap som følge av mangelen.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Båtforsikringen dekker juridisk bistand ved tvist om reklamasjon. Dette betyr at forsikringen dekker advokatutgifter og andre sakskostnader i forbindelse med tvisten, med unntak av en mindre egenandel.

Kilder:

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!