Heve bruktbilkjøp? (slik går du frem)

Brukt bil

Sist oppdatert 24. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Heving av et bruktbilkjøp innebærer at kjøperen og selgeren går tilbake til utgangspunktet før kjøpet fant sted. Kjøperen returnerer bilen til selgeren, og selgeren tilbakebetaler kjøpesummen. Heving kan være aktuelt hvis bilen har vesentlige mangler som selger ikke klarer eller ønsker å rette opp i.

Når kan du heve et bruktbilkjøp?

For å kunne heve et bruktbilkjøp, må følgende kriterier være oppfylt:

1. Vesentlige mangler

Bilen må ha vesentlige mangler, det vil si at feilene eller problemene er så store at de påvirker bilens verdi, bruksegenskaper eller sikkerhet i betydelig grad. Generelt må det være snakk om et markant avvik fra forventbar stand.

Avviket må altså være betydelig for kjøper. Eksempler på vesentlige mangler kan være motorhavari, girkassehavari eller store rustskader.

Les også: Kan du reklamere på kjøp av brukt bil?

2. Reklamasjonsfristen

Du må reklamere innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. Denne fristen er fem år fra kjøpsdatoen for biler solgt fra forhandler, og to år for salg mellom private parter. I tillegg må reklamasjonen fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

Begge de nevnte reklamasjonsfristene må overholdes for å kunne kreve heving av kjøpet. Reklameres det for sent taper du din rett til å gjøre mangelen gjeldende.

3. Selgerens mulighet til å rette opp mangelen

Selgeren må ha fått muligheten til å rette opp mangelen. Retting vil si at bilen blir reparert slik at kjøper får en mangelfull bil i samsvar med avtalen.

Dersom selgeren ikke klarer å rette opp mangelen uten vesentlig ulempe for kjøper eller innen rimelig tid, kan heving av kjøpet bli aktuelt.

Slik går du frem for å heve et bruktbilkjøp

Følg disse trinnene for å heve et bruktbilkjøp:

1. Reklamer skriftlig

Send en skriftlig reklamasjon til selgeren der du forklarer manglene og krever heving av kjøpet. Inkluder dokumentasjonen du har samlet.

3. Gi selgeren mulighet til å rette opp mangelen

Tilby selgeren muligheten til å rette opp mangelen innen en rimelig tid. Hvis selgeren ikke klarer det eller nekter, kan du fortsette med å kreve heving av kjøpet.

4. Ta saken til Forbrukertvistutvalget eller retten

Dersom du ikke klarer å løse saken i minnelighet med selgeren, kan du ta saken til Forbrukertvistutvalget eller retten.

5. Forsikringen dekker advokatutgiftene

Alle bilforsikringer har en rettshjelpsdekning som dekker sakskostnadene til advokat, gebyr til retten og eventuell utgifter til en bilteknisk sakkyndig. Du betaler kun en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!