Heve bilkjøp etter 2 eller 3 rettingsforsøk?

Bil med mangler - en Tesla

Sist oppdatert 24. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hva sier loven om retting og heving?

Når det oppdages feil og mangler ved en bil etter kjøpet, har kjøperen rett til å kreve at selgeren retter feilen. Dette gjelder så langt kravet om retting ikke volder selgeren urimelig kostnad eller ulempe.

Selgeren har også på sin side rett til å gjennomføre retting for egen kostnad, selv om kjøper ikke krever det. Dette gjelder når rettingen kan skje uten vesentlig ulempe og risiko for kjøperen.

Dette følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Dersom selgeren ikke klarer å rette feilen etter flere forsøk, kan kjøperen ha rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake.

Når kan man heve kjøpet etter rettingsforsøk?

For å kunne heve kjøpet, må det foreligge en mangel som ikke er uvesentlig. Det vil si at mangelen må være av en viss betydning. Dersom selgeren har fått rimelig anledning til å rette mangelen, men ikke har klart å gjøre det, kan kjøperen heve kjøpet.

Det er ikke et fastsatt antall rettingsforsøk som må gjennomføres før kjøperen kan kreve heving, men det er vanlig å anta at 2-3 mislykkede forsøk kan gi grunnlag for heving. Etter forbrukerkjøpsloven har forhandler i utgangspunktet bare to mislykkede rettingsforsøk før kjøper kan heve kjøpet.

Faktorer som påvirker retten til heving

Flere faktorer kan påvirke om kjøperen har rett til å heve kjøpet etter 2-3 rettingsforsøk, blant annet:

 • Alvorlighetsgraden av mangelen
 • Hvor lang tid det har tatt å gjennomføre rettingsforsøkene
 • Om selgeren har gjort en aktiv innsats for å rette feilen
 • Hvordan mangelen påvirker bilens bruk og verdi
 • Hvorvidt det er aktuelt med andre misligholdsbeføyelser, slik som prisavslag eller erstatning

En vurdering av disse faktorene samt en del andre vil avgjøre om kjøperen har rett til å heve kjøpet.

Advokathjelp ved heving av bilkjøp

Det kan være lurt å søke juridisk bistand dersom man ønsker å heve et bilkjøp på bakgrunn av flere mislykkede rettingsforsøk. En advokat med erfaring innen bilkjøp og heving kan hjelpe deg med å vurdere saken, forhandle med selger og eventuelt ta saken videre til Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Advokatutgiftene dekkes av forsikringen. Du betaler kun en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!