Slik hever du bil kjøpt privat (guide)

Bilde av en bil

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Å heve kjøpet av bilen din vil si at du annullerer avtalen og returnerer bilen til selger, i bytte mot at du får kjøpesummen tilbakebetalt. Hvis du har kjøpt en bil fra en annen privatperson og oppdaget vesentlige mangler som hverken var avtalt eller du var opplyst om, kan du har rett til å heve kjøpet.

Her er en trinnvis guide for hvordan du kan gå frem for å heve kjøpet av bilen din:

1. Dokumenter manglene

Det første du må tenke på er å dokumentere alle manglene bilen har. Ta bilder, videoer og skriv en detaljert beskrivelse av problemene. Dersom du mener at manglene krever faglig vurdering, kan det være lurt å få en uavhengig mekaniker eller verksted til å undersøke bilen og skrive en rapport om funnene.

 

2. Kontakt selger

Så snart du oppdager at det foreligger mangler som ikke var en del av avtalen eller som du ikke var opplyst om, må du kontakte selger. Informer selger om hva du har funnet og at du ønsker å heve kjøpet. Det kan være lurt å gjøre dette skriftlig, for eksempel via e-post, slik at du har dokumentasjon på kommunikasjonen. Selger har rett til å forsøke å utbedre manglene, før du eventuelt kan kreve heving av kjøpet. Selger har videre rett til å forsøke å rette samme mangel minst to ganger.

 

3. Sett en frist for svar

Du må gi selger en rimelig frist for å svare på henvendelsen din, men også for å da eventuelt utbedre manglene. En rimelig frist kan for eksempel være 10-14 dager.Dersom selger ikke svarer innen fristen eller nekter å utbedre manglene, kan du gå videre med prosessen for å heve kjøpet.

 

4. Send skriftlig varsel om heving

Dersom selger ikke er villig til å utbedre manglene, må du sende et skriftlig varsel om at du ønsker å heve kjøpet. Varselet bør inneholde en beskrivelse av manglene, en referanse til den uavhengige vurderingen (hvis dette er relevant), i tillegg til en begrunnelse for hvorfor du mener at manglene er vesentlige og gir grunnlag for heving.

 

5. Avtal tilbakelevering av bilen

I tilfellet der selger aksepterer hevingskravet, må du avtale med selger hvordan bilen skal tilbakeleveres. Husk å dokumentere tilstanden på bilen før du leverer den tilbake, slik at det ikke oppstår tvister om dette senere.

 

6. Advokathjelp – forliksråd/domstol

Hvis selger ikke samarbeider eller nekter å godta heving av kjøpet, kan det være nødvendig å søke juridisk hjelp. Kontakt en advokat som har erfaring med bilkjøpssaker, og diskuter situasjonen og de mulige juridiske alternativene. En advokat kan også hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

Den mest praktiske fremgangsmåten for å løse tvisten er å ta ut stevning eller forliksklage. Du kan også forsøke mekling gjennom Forbrukerrådet, men det er svært lang saksbehandlingstid.

Alle er pålagt å tegne bilforsikring. Denne forsikringen vil dekke advokathjelpen ved en tvist, utenom en egenandel som du må betale selv.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!