Hva sier forbrukerkjøpsloven om reklamasjon?

hyundai

Sist oppdatert 10. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Forbrukerkjøpsloven inneholder bestemmelser om forbrukerens og selgerens rettigheter og plikter i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Reklamasjon er en av de viktigste rettighetene forbrukeren har, og loven gir klare regler for hvordan reklamasjon skal håndteres.

Reklamasjon

En reklamasjon innebærer at forbrukeren gir selgeren melding om at det foreligger en mangel, og at forbrukeren påberoper seg mangelen som grunnlag for rettslige krav.

Reklamasjonens form og innhold

Det er ingen formkrav til en reklamasjon, den kan fremsette både skriftlig og muntlig. Anbefalingen er likevel at du reklamerer skriftlig, av hensyn til bevissikring.

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 kreves det ikke at forbrukeren gir beskjed om hvilken kontraktsbruddsvirkning man ønsker å gjøre gjeldende (for eksempel erstatning eller heving). Det er tilstrekkelig med en nøytral reklamasjon. Dette vil si at forbrukeren gir beskjed om at det foreligger en mangel, og at man vil gjøre krav gjeldende mot selger som følge av denne mangelen.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten gir forbrukeren rett til å klage på feil og mangler ved varen som oppstår innenfor en viss tidsperiode etter kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven § 27 gir forbrukeren rett til å reklamere på mangler som viser seg innen to år etter at varen er levert. For varer som er ment å vare vesentlig lengre enn to år, for eksempel biler og hvitevarer, er reklamasjonsfristen fem år. Fristen løper fra det tidspunkt forbrukeren overtok tingen.

Les om reklamasjon på bil som er solgt som den står.

Reklamasjonsfrist

For å benytte seg av reklamasjonsretten må forbrukeren reklamere innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan ikke den relative reklamasjonsfristen (rimelig tid) være kortere enn to måneder. Men du bør heller ikke vente noe lenger enn dette da du kan miste kravet ditt dersom du venter urimelige lenge.

Både den absolutte fristen på to eller fem år, og den relative fristen (innen rimelig tid), må overholdes. Dersom du reklamerer for sent taper du din rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Krav ved reklamasjon

Når forbrukeren reklamerer på en mangel, kan han eller hun kreve følgende rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven:

 1. Retting av mangelen (§ 29)
 2. Omlevering (§ 30)
 3. Prisavslag (§ 31)
 4. Heving (§ 32)
 5. Erstatning (§ 33)

Hvilken rettighet som er aktuell, avhenger av en rekke omstendigheter, slik som mangelens størrelse.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Skulle det oppstå en tvist mellom deg og selgeren etter kjøpet, kan det være lurt å kontakte en advokat med erfaring innenfor kjøpsrett og forbrukersaker. Bilforsikringen dekker advokatutgiftene og andre sakskostnader foruten en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!