Hva sier forbrukerkjøpsloven ved kjøp av båt?

Bilde av noen båter

Sist oppdatert 10. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp av båt når selgeren er en næringsdrivende og kjøperen er en forbruker. Loven gir forbrukeren visse rettigheter og legger plikter på selgeren. I denne artikkelen presenteres noen av de mest sentrale rettighetene og reglene i forbrukerkjøpsloven, som er relevante ved kjøp av båt.

Mangler og reklamasjon

En båt har en mangel hvis den ikke er i samsvar med det som er avtalt mellom partene, eller hvis den ikke er i den standen som forbrukeren hadde grunn til å forvente. Dersom det foreligger en mangel ved båten, har kjøperen reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder i fem år etter at forbrukeren har overtatt båten.

Men husk for all del at det løper en mye kortere relativ reklamasjonsfrist slik at du bør reklamere så snart som mulig etter du oppdaget mangelen for å ikke miste kravet. Det må reklameres innen “rimelig tid”.

Det er viktig at begge de nevnte reklamasjonsfristene overholdes av kjøper.

Rett til retting eller omlevering

Hvis båten har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller leverer en tilsvarende båt (omlevering). Selgeren skal bære kostnadene for rettingen eller omleveringen, og arbeidet skal utføres innen rimelig tid.

Kjøper kan kun kreve retting eller omlevering dersom kravet ikke er umulig, eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostnader.

Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Rett til prisavslag

Dersom retting eller omlevering ikke er mulig, eller hvis selgeren ikke utfører dette uten for mye ulempe, kan kjøperen kreve et prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare mangelen og sikre at kjøperen ikke betalte mer enn det som er rimelig for båten i den tilstanden den er i.

Formålet med prisavslag er å gjenopprette balansen mellom ytelse og motytelse, slik det var forutsatt i kjøpsavtalen, men som har bortfalt som følge av at båten har en mangel.

I praksis innebærer et prisavslag at kjøperen får deler av kjøpesummen tilbake fra selgeren.

Rett til heving av kjøpet

Hvis mangelen er vesentlig og ikke kan rettes eller omleveres, eller hvis selgeren ikke retter opp mangelen uten for mye ulempe for kjøper, kan kjøperen heve kjøpet. Heving betyr at kjøperen kan returnere båten og få tilbake kjøpesummen.

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen, for eksempel utgifter til leiebåt eller verksted.

Rett til erstatning

I tillegg til rett til retting, omlevering, prisavslag og heving, kan kjøperen ha rett til erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen. Dette kan for eksempel være utgifter til leiebåt, verksted, advokat eller annet som er en direkte konsekvens av mangelen.

Kjøpers rett til erstatning faller ikke bort som følge av at han eller hun gjør andre krav gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem. Selgerens erstatningsansvar er objektivt. Det vil si at det ikke må foreligge noen form for skyld å selgers side for at kjøper skal ha rett på erstatning.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Forsikringen din dekker advokatutgiftene dersom det oppstår en tvist. Dette kan være en stor hjelp, spesielt hvis saken skulle ende opp i retten.

Privat kjøp av båt

Vær oppmerksom på at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder for privatkjøp, det vil si når både kjøper og selger er private personer. I slike tilfeller er det kjøpsloven som gjelder.

Kjøpsloven gir også kjøperen enkelte rettigheter ved mangler, men disse rettighetene er noe mer begrenset enn ved forbrukerkjøp.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!