Fikk heve bilkjøpet og tilkjent fulle sakskostnader

Heve bilkjøp?

Sist oppdatert 9. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Vi bistod en klient som hadde kjøpt en kostbar (men litt eldre) bensinbil av en forhandler. Saken gikk helt til tingretten hvor vår klient fikk medhold i heving, samt erstatning og fulle saksomkostninger.

Manglene gjaldt blant annet tilbakeholdte opplysninger om at bilen hadde vært byttet (med en motor med høyere kmstand)

Les mer om hva tingretten mener om hevingsspørsmålet:

Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan forbrukeren/kjøperen heve kjøpet ved mangel, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Saken gjelder kjøp, hvor det er benyttet en mellommann som opptrer i næringsvirksomhet. Forholdet reguleres følgelig av forbrukerkjøpsloven § 1 annet ledd. På kontraktens side en er det også krysset av at det er et forbrukerkjøp. I utgangspunktet er selger og mellommannen solidarisk ansvarlig overfor kjøper, men i dette tilfelle har bilforhandler AS tatt forbehold om at de ikke er solidarisk ansvarlig og gjort kjøper uttrykkelig oppmerksom på dette, jf. forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd. Forbeholdet står både på kontraktens første og annen side – se sakens fremstilling.

Kjøper skal derfor rette kravet mot selger slik han har gjort.

Det er ikke bestridt fra selgers side at Autoco Hamar AS ikke opplyste til kjøper at selger hadde byttet motor på bilen. Ut fra fremlagt dokumentasjon synes det som om selger opplyste om motorbytte til Autoco Hamar AS, men denne opplysningen er ikke gitt videre til kjøper. Retten viser her til vitneforklaringen fra kjøper og at det ikke i kontrakten eller andre steder står noe om at bilen har byttet motor. I finn.no annonsen står det heller ikke at motoren er byttet, men det står at det er en velholdt bil.

Forklaringen til kjøper fremstår som troverdig og styrkes av selgers forklaring. Selger har forklart, og retten har fått dokumentert («Bilsalg med fullmakt), at selger skriftlig opplyste til bilforhandler AS at motoren var reparert og at motoren var byttet. Selger hevder han likevel ikke spørsmål om motorbytte fra bilforhandler AS. Det ville være naturlig at en bilforhandler som driver formidlingssalg spør selger om dette motorbytte, da det åpenbart vil være av interesse for eventuelle kjøpere.

Sentrale opplysninger om hva slags motor var satt i, hvor gammel den var osv er åpenbart viktig informasjon som aktuelle kjøpere burde få informasjon om. Selger sier han ikke fikk noen spørsmål fra bilforhandler AS.. Retten betviler ikke dette, og det er da heller ikke grunn til å betvile at kjøper ikke har fått denne informasjonen av bilforhandler AS. I tillegg hadde bilen et såkalt serviceklistremerke som viser at bilen har hatt alle sine servicer hos en autorisert Mercedes Bens forhandler. Kjøper hadde derfor ingen foranledning til å vite, eller ha mistanke om motorbytte.

Det er heller ikke bestridt at kjøper ikke fikk vite at den nye motoren hadde kjørt 134 000 kilometer og at den var kjøpt fra utlandet av selgeren selv. Motoren er skiftet av XXX Bilsenter AS, men de visste intet om motorens historikk. I kjøpekontrakten står det at bilen har kjørt 102 000 kilometer – som er det bilen hadde kjørt (gammel motor).

Etter rettens vurdering er det åpenbart at bilen ikke var i samsvar med det som fulgte av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd. Selger var klar over dette og dette ble ikke opplyst til kjøper. Det er åpenbart at en forbruker må regne med å få opplyst så sentrale opplysninger om en bil. Hadde kjøper visst dette ville det kunne virket inn på kjøpet. Bilen hadde derfor en mangel, jf. forbrukerkjøpsloven § 16. Etter rettens vurdering er mangelen vesentlig.

Det å kjøpe en 10 år gammel bil medfører alltid en risiko. Men, når kilometerstanden er kun på 102 000 må det forventes at en Mercedes motor vil holde i mange år. Det er noe helt annet å få vite at bilen har en annen motor enn den opprinnelige som har kjørt 134 000 og at motoren er kjøpt brukt fra utlandet uten kjent servicehistorikk. Dette har ikke bare betydning for prisen, men vil også etter rettens syn klart få betydning for om man overhodet vil kjøpe en slik bil med flere usikkerhetsmomenter.

Mangelen utgjør ikke en uvesentlig mangel, jf. forbrukerkjøpsloven § 32 og forbrukeren/kjøperen kan heve kjøpet.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!