Opplevd feil og mangler på Tesla?

En tesla med feil

Sist oppdatert 17. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Jeg er ikke helt inhabil da jeg selv har en Tesla, som jeg er strålende fornøyd med. Men hvis du har kjøpt en Tesla og opplever feil eller mangler ved bilen, har du en del rettigheter som forbruker. Her er en guide til hvordan du kan håndtere situasjonen og sikre dine rettigheter.

Tesla blant toppen av klagestatistikken

Tesla er høyt representert i statistikken for bilkjøpsklager hos norske kunder, på grunn av feil og mangler ved bilene. Dette skyldes både deres popularitet og at med ny og revulosjonerende teknologi følger det gjerne barnesykdommer. Heldigvis har vi kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, og Tesla eller selger må rette opp i feil og mangler når disse oppstår, for å unngå heving eller prisavslag. Denne artikkelen gir deg en oversikt over typiske feil våre klienter opplever ved Tesla, hvilke krav du kan rette mot Tesla/selger, og hvordan du går frem for å reklamere.

Vanlige feil og mangler ved Tesla

Noen typiske klager ved Tesla:

 • Ladetid
 • Rekkevidde
 • Lakkskader
 • Defekte lys, dører, vinduer og vindusviskere
 • Lyder og skrangling
 • Rustproblemer
 • Feil med autopiloten
 • Andre elektroniske feil.

Reklamasjon på Tesla

Ved kjøp av en Tesla, som med alle andre bilmerker, har du som forbruker rettigheter ved feil og mangler i henhold til forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at du har rett til å reklamere på eventuelle feil som oppstår innen fem år etter kjøpet, så lenge feilen ikke skyldes normal slitasje eller feil bruk. For å reklamere på en Tesla, anbefales det å sende en skriftlig klage så snart man oppdager en feil eller mangel. En skriftlig reklamasjon bør spesifisere hva man klager på og hva man ønsker utbedret eller kompensert. Det er også praktisk å sette en tidsfrist for selgers respons.

Dersom du har kjøpt Teslaen fra en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Da vil reklamasjonsfristen være på 2 år fra du kjøpte bilen. Kjøpsloven vil også gjelde dersom du hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det vil si at du for eksempel kjøper bilen som firmabil eller lignende.

Retting

Når du har gitt skriftlig beskjed til selger, kan selger tilby seg å forsøke å rette opp i feilen. I forbrukerkjøp har selger som hovedregel kun anledning til å rette samme mangel to ganger. Dersom selger ikke klarer dette, ikke vil rette mangelen eller det er vesentlig ulempe for deg at han skal prøve å rette så vil de andre mangelsbeføyelsene være aktuelle. Det er viktig at du gir selger rimelig tid til å forsøke å rette manglene.

De andre mulige mangelsbeføyelsene er prisavslag, omlevering, heving og erstatning.

Omlevering

Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostnader. Dersom selgeren sørger for retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke utbedres, eller omlevering ikke er aktuelt, kan kjøperen kreve et prisavslag.

Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving

Å heve et kjøp innebærer at kjøperen får pengene tilbake, og bilen returneres til selgeren. Dette er en mer drastisk løsning og krever at mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Dette vesentlighetskravet innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir forbrukeren rett til å heve. Hvorvidt misligholdet er vesentlig må vurderes fra sak til sak, der avtalens art og mangelens betydning for forbrukeren er relevante momenter.

Erstatning

Utover rettighetene nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Dette kan inkludere utgifter til leiebil eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Forbrukerens sin rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem.Du kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

Kjøpsrett og mangler

Hva som anses som en mangel avhenger av hva selgeren lover kunden og hva en kjøper kan forvente. Forventningene til en ny Tesla til 750 000 kroner eller mer er høye, men de reduseres naturlig nok med alder og bruk for bruktbiler.

Krever rettigheter ved klage på Tesla

Det er som nevnt ulike måter selgeren kan oppfylle kravene til en misfornøyd kunde. Hvis man ikke kommer til enighet med selgeren, kan man søke hjelp og rådgivning fra Forbrukerrådet eller bilklageorganet Norges Bilklagenemnd. Disse organisasjonene kan hjelpe med å vurdere krav og gi veiledning om hvilke skritt man kan ta videre.

Tesla har hatt en økning i klager fra norske kunder på grunn av forskjellige feil og mangler ved bilene. Det er viktig å kjenne sine rettigheter som kjøper og reklamere på riktig måte for å få utbedret eller kompensert mangler. Det finnes hjelp og støtte fra offentlige organisasjoner for de som trenger rådgivning og veiledning i klageprosessen.

Les mer om hvordan du klager på kjøp av Tesla.

Forskjell på kjøp fra forhandler og privatperson

Man har sterkere rettigheter ved kjøp fra en forhandler enn en privatperson. Dette reguleres av henholdsvis forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Profesjonelle selgere har større ansvar for å ha kunnskap om det de selger enn en privatperson.

Advokathjelp og domstolsbehandling

Dersom du ikke kommer noen vei med selger, så er det du som kjøper som må ta saken videre. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene, så det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning for å få saken behandlet i forliksrådet eller i retten. Da er det greit å vite at bilforsikringen alle er pålagt å tegne dekker advokatutgifter ved en tvist, med unntak av en egenandel som du selv må betale.

Kontakt en advokat som har erfaring med bilkjøpssaker, og diskuter situasjonen og de mulige juridiske alternativene. En advokat kan også hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

 

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!