Urimelig kjøper fikk ikke heve bilkjøpet i lagmannsretten

Heve bilkjøp

Sist oppdatert 9. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Vi bistod en bilselger som hadde solgt en ti år gammel bensinbil, hvorpå kjøper reklamerte over en rekke småfeil ved bilen og ønsket å heve kjøpet. Kjøper tok saken helt til lagmannsretten, men fikk likevel ikke heve kjøpet og ble dømt til å betale våre fulle saksomkostninger.

Konklusjonen fra lagmannsrettens dom var følgende:

Etter bevisførselen for lagmannsretten er det uklart hvor høy lyden fra motoren er, hva som konkret er gjort av feilsøking, og hva som vil være nødvendig utbedring. Det var også sprik i forklaringene om hvor kostbart det vil være dersom kjedet må skiftes.

På grunn av uklarhetene rundt årsaken til og utbedring av lyden i motoren; om bilen kan kjøres med lyden eller hva utbedringskostnadene vil utgjøre, finner lagmannsretten at kjøper ikke har sannsynliggjort at bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Lagmannsrettens konklusjon blir etter dette at bilen ikke hadde mangler.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!