Flere referansesaker

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Etter å ha bistått i utallige bilsaker i årevis så kan vi nevne noen få eksempler på noen få saker vi har hatt og hvordan det har gått. Som man kan se så løser de fleste saker seg når advokat blir involvert, uten at partene må gå rettens vei. 

 • Sak hvor bil kort tid etter kjøp fikk problemer med motorstyreenheten. Vi sendte krav om heving. Etter et par brev frem og tilbake, ble det inngått forlik om at selger skulle få bilen reparert.
 • Sak hvor kjøper fikk motorhavari kun noen uker etter overtakelse på en relativt ny bil. Fremmet krav om prisavslag, da klient fremdeles ønsket å beholde bilen. Inngikk forlik om prisavslag tilsvarende kostnaden det ville bli for kjøper å sette en inn en motor tilsvarende den som hadde havarert mht. km.stand og alder.
 • Sak hvor kjøper opplevde flere feil på bilen, blant annet styreenheten og det ble oppdaget at bilen tidligere hadde vært kollisjonsskadet. Fremmet krav om heving og dette ble akseptert av selger.
 • Sak hvor vi bistod bilforhandler. De hadde opptrådt som mellommann ved salg, og kjøpers advokat hadde fremmet krav om heving til forhandleren. Sendte brev til advokaten hvor kravet ble avvist på bakgrunn av at det fremgikk tydelig av kontrakt at forhandler var mellommann. Kjøper frafalt kravet mot forhandler.
 • Sak hvor vi bistod kjøper. Det var fremdeles salgspant i bilen selv om den ble solgt «fri for heftelser» og i tillegg var det vannskader i bilen. Fremmet krav om heving og dette ble akseptert av selger.
 • Sak hvor vår klient hadde inngått avtale om kjøp av bil – noe selger senere hadde trukket seg på. Dette var en veteranbil, så klient kunne ikke bare skaffe seg en tilsvarende en på finn.no uten videre. Fremmet krav om at det var inngått bindende avtale og at salget skulle gjennomføres iht. avtalen. Klient fikk kjøpe bilen.
 • Sak hvor klient hadde kjøpt en ny Tesla for tre år siden, men hatt den inne på verksted 8-9 ganger ila. disse årene for de samme feilene. Hadde fått tilbud om at Tesla kunne kjøpe tilbake bilen for 400 000, som var ca. 150 000 under markedspris for tilsvarende biler med samme km.stand og alder. Sendte krav om heving av kjøp. Tesla gikk med på å kjøpe tilbake bilen for 550 000.
 • Sak hvor det kun et par uker etter kjøp ble oppdaget spon/metall i motorolje, som medførte at motor måtte byttes. Fremmet krav om heving/prisavslag til kjøper. Ble først avslått fra kjøpers advokat, men etter en ny runde med oppdatert dokumentasjon fra kjøpers side, ble krav om heving akseptert.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!